Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Valymo paslaugos (2020)

Pirkimo numeris Nr. 522003
Pavadinimas Valymo paslaugų centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą
Pirkimo būdas Dinaminė pirkimo sistema
Dalyvavimas Terminas pirmosioms paraiškoms pateikti 2020-12-28 9.00 val. Paraiškų pateikimas iki 2024-12-27 9.00 val. Paraiškas galima teikti visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį
Viešinimas Skelbimas ir Pirkimo dokumentai
Ataskaitos Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
Rezultatai Dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje bus kviečiami pašalinimo pagrindų neturintys ir kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys tiekėjai