PO DĖMESIUI AKTUALI INFORMACIJA NUO 2014 M. SAUSIO 1 D.!

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio 5 dalies nuostatoms, pasipildo perkančiųjų organizacijų (toliau – PO), kurios įsigis prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) arba per ją, sąrašas.

Atsižvelgdama į tai, viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) kviečia PO susipažinti su visų prekių ir darbų asortimentu, pateikiamu CPO LT elektroniniame kataloge. Atkreipiame dėmesį, kad minėta Įstatymo nuostata būtent PO suteikia apsisprendimo teisę dėl pirkimo iš CPO ar per ją. Tuo atveju jei CPO kataloge PO reikiamų prekių paslaugų ar darbų nėra (taip pat, jei jie neatitinka PO poreikio ir PO gali juos įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas), privalomumo pirkti iš CPO ar per ją Įstatymas nenustato.

Primename, kad PO privalo pagrįsti savo sprendimą nepirkti CPO kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų ir saugoti tai patvirtinančius dokumentus kartu su kitais pirkimo dokumentais taip, kaip tai reglamentuojama Įstatymo 21 straipsnyje.

CPO LT nuomone, PO apsisprendimo neatlikti CPO kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo motyvus pagrindžiantis dokumentas galėtų būti pažyma, sprendimas, protokolas ar kitas įrodymas, patvirtinantis pirkimo objekto savybių neatitikimą CPO kataloge siūlomoms, pagrindžiančius pasirenkamo kito pirkimo būdo efektyvumą bei racionalų tam skirtų lėšų naudojimą.

Esant neaiškumams, prašytume raštu ar telefonu kreiptis į CPO LT konsultantus, kurie pasirengę suteikti pagalbą pagal CPO LT kompetenciją. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo aiškinimo ir tinkamo taikymo klausimai reglamentuojami Įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 4 bei 8 punktuose.

Esame pasirengę priimti bei svarstyti PO pageidavimus, pastabas ir siūlymus dėl esamų pirkimų CPO LT kataloge tobulinimo, taip pat dėl naujų pirkimo objektų centralizavimo ir modulių CPO LT kataloge kūrimo.

CPO LT komanda tiki galėsianti pateisinti lūkesčius, užtikrindama patogų, efektyvų, ekonomiškai pagrįstą viešųjų pirkimų vykdymą tiek CPO LT katalogo, tiek kitų priemonių pagalba.

Pagarbiai

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: