Statinių techninės priežiūros užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Pirkimo numeris Nr. 452167
Pavadinimas Statinių techninės priežiūros užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą
Pirkimo būdas Dinaminė pirkimų sistema.  Paraiškas galima teikti visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį iki 2023-09-09 10:00 val..
 Užsakymų  formavimas Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;

 • numatomų įsigyti paslaugų pavadinimai ir Pirkimo objekto techninė specifikacija;
 • pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 • Paslaugų teikimo laikotarpis [nuo 1 iki 24 mėn];
 • preliminarūs kiekiai (apimtys);
 • Paslaugų teikimo vieta (-os);
 • apmokėjimo už Paslaugas terminas;
 • konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai;
 • preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
 • Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą ir už Pirkimo sutarties pakeitimų paskelbimą atsakingas (-i) asmuo (-enys) (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias pagal kainą tiekėjo pasiūlymas.
 • Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo įkainiai ir kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
 • PVM tarifas;
 • informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą;
 • informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
 • interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 • pasiūlymo pateikimo adresas ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 • Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
*Viešinimas Pirkimo dokumentai
*Ataskaitos  Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
*Rezultatai Dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje kviečiami kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys tiekėjai.
Tiekėjai UAB Corpus PRO/UAB Socialinė integracija,
UAB Dividio,
UAB Inservis,
UAB Kiwa  Inspecta,
UAB Santjana,
UAB „Statybų priežiūra“,
Z.Kuriazovo įmonė

 

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: