Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų įsigijimas per CPO LT el. katalogą