Statybų srities viešųjų pirkimų centralizavimas: darnūs pirkimai, skaidresnės ir paprastesnės procedūros

Šiandien Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) su partneriais organizuotoje konferencijoje „Viešieji pirkimai ir statyba: teisinio  reguliavimo pokyčiai“ Neringa Andrijauskienė, CPO LT direktorė, skaitė pranešimą „Viešųjų pirkimų centralizavimas: būdai, galimybės ir laukiami pokyčiai”. Kaip vienas didžiausių ateinančio laikotarpio iššūkių pranešime įvardintas  statybos modulių “žalinimas”, nes jau 2023 metais bus pereita prie darniųjų viešųjų pirkimų, kuriems iš anksto turi ruoštis ir PO, ir tiekėjai.

“Viešųjų pirkimų centralizavimas yra naudingas ne tik perkančiosioms organizacijoms, bet ir tiekėjams, nes pirkimų standartizavimas ženkliai palengvina jų, ypač SVV įmonių, dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, mažina dalyvavimo sąnaudas. Taip pat tiekėjai gali būti ramūs dėl vykdomų procedūrų skaidrumo, nes jos vyksta automatiniu būdu elektroninėje erdvėje paprastai ir greitai, eliminuojant žmogiškojo veiksnio įtaką. Jau nuo 2023 metų visuose CPO LT organizuojamuose pirkimuose bus numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, taip prisidedant prie darnios aplinkos kūrimo ir klimato kaitos mažinimo. Todėl mes kviečiame kuo daugiau statybos sektoriaus tiekėjų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose CPO LT elektroniniame kataloge”,- sakė N. Andrijauskienė.

Lietuvos statybų sektorius su daugiau nei 9 tūkst. įmonių yra vienas didžiausių ekonomikos subjektų šalyje. Statybos darbų viešieji pirkimai kasmet sudaro virš 2,5 mlrd. Eur. CPO LT elektroniniame kataloge statybų ir su jomis susijusių paslaugų ir darbų moduliai  užima reikšmingą vietą – 16-oje skirtingų modulių perkančiosios organizacijos gali įsigyti visus būtinus šios srities darbus ir paslaugas: nuo investicinių planų, statinių projektavimo, rangos darbų iki statinio statybos techninės priežiūros, energijos vartojimo pastatuose audito ir saulės elektrinių.

Renginio dalyviams buvo pristatyti pirkimų centralizavimo principai ir CPO LT, didžiausią patirtį ir kompetencijas sukaupusios centrinės perkančiosios organizacijos, vaidmuo. Buvo atkreiptas dėmesys į tiekėjams aktualius centralizuotus pirkimus, kurie vykdomi ne tik elektroniniame kataloge, bet ir pagal išankstinį perkančiųjų organizacijų (PO) pavedimą.

Pranešime buvo pasidalinta ateities  planais, tobulinant statybos srities modulius. 2022 m.  numatyta sukurti 4 naujus – Negyvenamų pastatų rangos darbų, Daugiabučių rangos darbų keliems objektams, Kelių, gatvių remonto, Elektromobilių krovimo stotelių – modulius; taip pat tobulinti jau esamus bei atnaujinti Elektroninio pirkimų centro (EPC) katalogą, kuriame statybos darbus įsigija neperkančiosios organizacijos.

Su pranešimu galima susipažinti čia.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: