2. KATALOGAS.CPO.LT katalogas – Pirkėjui

Pirkėjui skirtais identifikaciniais duomenimis prisiregistravus prie CPO LT katalogo, galima atlikti visus veiksmus, būtinus užsakyti prekes, paslaugas ar darbus.

Užsakymo formavimas

[youtube_sc url=https://www.youtube.com/watch?v=n3P0RHci2Z0]
Pirkėjas, CPO LT kataloge radęs jo poreikius atitinkančią specifikaciją, gali ją įdėti į krepšelį. Pirkėjas į tą patį krepšelį gali įkelti tik specifikacijas, kurios priklauso tai pačiai grupei (pvz. negalima kartu į tą patį krepšelį įkelti ir kompiuterių ir kanceliarinių prekių), kadangi užsakymai yra formuojami pagal preliminariosiose sutartyse nustatytas pirkimų dalis.

Baigęs formuoti krepšelį, Pirkėjas turi jį išsaugoti ir patikrinti ar visos įkeltos specifikacijos yra krepšelyje, ar visi pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas išsaugotą krepšelį gali redaguoti, trinti ar pateikti konkursui jam tinkamu metu.

Prekių užsakymo atveju, prieš pateikdamas krepšelį konkursui Pirkėjas privalo įsitikinti, ar norimų užsakyti specifikacijų didžiausios galimos kainos ir bendra krepšelio kaina neviršija suplanuoto pirkimo biudžeto ir, ar pagal pasirinktą specifikaciją visų Tiekėjų pasiūlytos konkrečios prekės yra priimtinos.

Krepšelis pateikiamas konkursui įėjus į meniu punktą „Pirkimai”, į redaguojamą krepšelį ir paspaudus nuorodą „Pateikti konkursui”.

Užsakymų ir laimėtojų paskelbimo laikas

Užsakymai gali būti formuojami be laiko apribojimų, tačiau suformuoti užsakymai Tiekėjams automatiniu būdu CPO LT kataloge paskelbiami nuo pirmadienio iki penktadienio 15:05 val., išskyrus nedarbo ir švenčių dienas.

Paskelbus konkursą, Pirkėjas nutraukti tolimesnių pirkimo procedūrų negali – privaloma vykdyti pirkimą iki pirkimo (užsakymo) sutarties sudarymo su laimėjusiu Tiekėju, jei preliminariojoje sutartyje nenustatyta kitaip.

Laimėtojai ir pasiūlymų eilė, suėjus Pirkėjo nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui, skelbiami nuo pirmadienio iki penktadienio 9:05 val., išskyrus nedarbo ir švenčių dienas.

Kataloge paskelbto užsakymo nutraukimas

Esant Preliminariosiose sutartyse numatytiems pagrindams, paskelbto užsakymo nutraukimą gali inicijuoti tik užsakymą paskelbusio Pirkėjo (organizacijos) vadovas arba tam įgaliotas asmuo.

Ši nutraukimo tvarka taikoma visiems CPO LT kataloge vykdomiems prekių, paslaugų ir darbų užsakymams.

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: