Aktuali informacija nuo 2015 m. sausio 1 d.

Primename, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatos, įpareigojančios perkančiąją organizaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Šios nuostatos įgyvendinimas detalizuojamas 2014 m. spalio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-199 patvirtintame Laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos apraše.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal šio aprašo 13 punktą, pagrindines sutartis, sudarytas centralizuotai sudarytos preliminariosios sutarties pagrindu, viešina pagrindines sutartis sudaranti ir (ar) jas keičianti perkančioji organizacija.

Atsižvelgdami į paklausimus, pateikdami CPO LT nuomonę, paaiškiname, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata (18 str. 11 d.) dėl viešuosius pirkimus laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo, yra būtent ta įstatymo nuostata, kurios pagrindu privalo būti paviešinta jos reglamentuojama informacija, kai kitais atvejais tokia informacija pagal pirkimo sutartis nebuvo numatyta paviešinti, išskiriant pagrįstus įstatymo nustatytus atvejus (pvz. CPO LT elektroninio katalogo pagalba sudarytos pagrindinės sutartys).

Pagarbiai

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: