Anykščių rajono viešųjų pirkimų specialistams CPO LT surengė praktinį seminarą

Centrinė perkančioji organizacija CPO LT tęsia šviečiamųjų praktinių seminarų “Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą“ ciklą Lietuvos savivaldybėse.

1

Pranešimą skaito CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas

Anykščių rajono savivaldybėje vykusiame seminare dalyvavo 42 viešųjų pirkimų specialistai atstovaujantys, savivaldybės, švietimo, sveikatos įstaigų bei rajono bendruomenių perkančiosioms organizacijoms (1 pav.).

2

1 Pav.

Į seminarą susirinko skirtingos patirties specialistai (2 pav.), todėl juos domino įvairūs viešųjų pirkimų vykdymo CPO LT elektroninėje sistemoje klausimai: kaip pasirenkamos prekės, paslaugos, darbai centralizuotiems pirkimams, kaip vyksta siūlomų prekių atitikimo jų specifikacijoms patikra, kokios perkančiųjų organizacijų galimybės atsisakyti nekokybiškų arba specifikacijas neatitinkančių prekių, pristatytų pažeidžiant pagrindinę sutartį. Seminaro dalyviai norėjo išsiaiškinti pagrindinės sutarties tipų (sutartyje nurodant privalomą išpirkti prekių kiekį arba privalomą išpirkimo sumą) privalumus ir naudą. Atsakydamas į seminaro dalyvių užduotus klausimus, CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas atkreipė dėmesį, kad atsakymus į daugelį jų galima rasti pirkimo dokumentuose ir jų prieduose. Ypač tai liečia perkančiųjų organizacijų teises bei tiekėjų pareigas, susijusias su pagrindinių sutarčių vykdymu.32 Pav.

“Perkančiosios organizacijos vykdydamos sutartis su tiekėjais galėtų išvengti problemų, jei abi pusės susipažintų su jomis iki dokumentų pasirašymo. Praktikoje stebime, kad dažna perkančioji organizacija ima skaityti pirkimo sutartį, kai ji jau pasirašytą ir tik tada, kai yra nepatenkinta tiekėju. Su pirkimo sutartimi privalu susipažinti prieš ją pasirašant ir susidūrus su nesąžiningais ar bandančiais “gudrauti” tiekėjais neabejojant taikyti joje numatytas sankcijas,”, – pabrėžė CPO LT vadovas.

Seminaro dalyviai užpildė anketas, kuriose pateikė informaciją apie perkamas prekes, paslaugas ir darbus CPO LT elektroniniame kataloge. Anykščių rajono perkančiosios organizacijos daugiausia perka prekių iš elektros energijos, biuro reikmenų, eksploatacinių medžiagų, kompiuterinės ir biuro įrangos, vaistų modulių (3 pav.).
Rajono viešųjų pirkimų specialistai norėjo išsiaiškinti, kaip CPO LT rūpinasi elektroninio katalogo prekių kokybe, ar kontroliuoja tiekėjų teikiamos produkcijos atitikimą techninėms specifikacijoms.

4

3 Pav.

Kalbėdamas apie kokybės užtikrinimą, R. Černiauskas akcentavo, kad kokybės patikra vyksta keliais etapais.
Pirmasis kokybės tikrinimas vyksta prieš pasirašant preliminariąsias sutartis su tiekėjais bei įtraukiant prekes į elektroninį katalogą. “Mes reikalaujame, kad tiekėjai pristatytų savo produkciją ir tikriname, ar jį atitinka specifikaciją. Turime ir kitų pagalbininkų: labai aktyviai šiame procese dalyvauja visi tiekėjai. Jie nuolat seka savo konkurentų tiekiamą produkciją ir pastebėję, kad bandoma tiekti nekokybiškas prekes, iš karto informuoja mus.. Na, ir trečias kokybės tikrinimo etapas, kuris turėtų būti pats svarbiausias, tai pačių perkančiųjų organizacijų patikra, priimant prekes pagal sutartyje nurodytą specifikaciją”- aiškino CPO LT direktorius. Pasak jo, jei vis dėlto perkančiajai organizacijai tiekėjai pristato nekokybiškas prekes, kurios neatitinka sutarties priede nurodytas specifikacijas, perkančiosios organizacijos privalo jų nepriimti ir kreiptis į tiekėją, dėl tinkamo sutarties vykdymo.
Jei tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų, sutartyje numatytos konkrečios sankcijos, kurių gali imtis pirkėjai.

5

Seminaro dalyviai

“Mes galime padėti tik tada, jei esame informuoti apie iškilusias problemas. Jei nuoskaudą laikysite savyje, mes net nesužinosime, kad gavote ne tas prekes, kurias pirkote, arba jos nekokybiškos. Susidūrę su nesąžiningais tiekėjais būtinai nformuokite CPO LT.”- ragino R. Černiauskas. Seminaro pabaigoje buvo įvykdytas testinis higieninio popieriaus pirkimas naujoje CPO IS.
Anykščių rajono viešųjų pirkimų specialistai teigiamai įvertino įvykusį seminarą ir anketose nurodė, kad tokie šviečiamieji praktiniai mokymai turėtų vykti nuolat, nes jie padeda išsiaiškinti rūpimus klausimus bei praktiškai susipažinti su Centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninėje erdvėje sistema.

6

Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, CPO LT direktoriaus pavaduotoja konsultuoja seminaro dalyvius.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: