Apklausos rezultatai patvirtina – CPO LT yra skaidri ir patikima įstaiga

CPO LT, pagrindinė ir didžiausia centralizuotus viešuosius pirkimus vykdanti organizacija Lietuvoje. Jos administruojamame elektroniniame kataloge, kuris dėl jame vykstančių automatinių viešojo pirkimo procesų, laikytinas vienu iš stipriausių įrankių kovoje su korupcija viešuosiuose pirkimuose, 2020 m.  įvyko pirkimų beveik už 400 mln. eurų. Esant tokioms didelėms pirkimų vertėms, korupcijos žala, poveikis konkurencijai gali būti itin didelis. Todėl CPO LT, suprasdama korupcijos prevencijos svarbą, nuolatinį dėmesį skiria antikorupciniam darbuotojų švietimui, profesionaliam identifikuotų rizikų valdymui.

Nuo 2019 m. CPO LT kasmet vykdo vidines (darbuotojų) ir išorines (perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų) apklausas, kad sužinotų respondentų CPO LT veiklos antikorupcinės aplinkos ir atsparumo vertinimus.

2021 m. CPO LT darbuotojų, perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų apklausoje dalyvavo 380 respondentų. Tiekėjai viešųjų pirkimų vykdymą per elektroninį katalogą įvardija kaip mažiau rizikingą korupcijos pasireiškimui lyginant su pačių perkančiųjų organizacijų atliekamais viešaisiais pirkimai. Net 83 proc. šių respondentų nurodo niekada nesusidūrę su korupcijos apraiškomis, dalyvaudami CPO  LT administruojamuose centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose.,

Apklausoje buvo siekiama išsiaiškinti, kaip vertinami viešųjų pirkimų vykdymo etapai galimoms korupcijos prielaidoms pasireikšti. Paaiškėjo, kad skirtingos tikslinės grupės didžiausią riziką mato tuose pačiuose viešųjų pirkimų etapuose: rengiant centralizuoto pirkimo sąlygas (49 proc. tiekėjų ir 40 proc. CPO LT darbuotojų) bei vykdant rinkos analizę ir konsultacijas (atitinkamai 25 proc. ir 36 proc.). Tiekėjų ir CPO LT darbuotojų korupcijos pasireiškimo grėsmės vertinimai vykdant konkretų viešąjį pirkimą sutampa tik dėl perkančiosios organizacijos rinkos analizės vykdymo “namų darbų etape” (atitinkamai 30 proc. ir 40 proc.). Kitas korupcijos pasireiškimo galimybes respondentai mato skirtingai:  tiekėjai – perkančiajai organizacijai nustatant savo poreikius (28 proc.), o CPO LT darbuotojai – priimant prekes ir darbus (44  proc.).

Centralizuoti viešieji pirkimai vykdomi elektroninėje erdvėje labai riboja išankstinių susitarimų galimybes tarp pirkėjų ir tiekėjų, ką patvirtina apklausos duomenys. 83 proc. apklaustų perkančiųjų organizacijų tvirtina, kad  tiekėjai niekada su jomis neieško kontaktų, jei pirkimai vyksta CPO LT elektroniniame kataloge ir net 96 proc. jų  nurodė, kad niekada negauna jokių “nedviprasmiškų pasiūlymų, dovanų ir pan.”  iš elektroniniame kataloge besivaržančių tiekėjų.

CPO LT 2021 m. kėlė sau itin ambicingą tikslą, pasiekti veiklos vertinimo kriterijų „Pasitikėjimas CPO LT (manančių, kad CPO LT veikla skaidri ir patikima, dalis)  proc. >= 96. Apklausa parodė, kad  perkančiųjų organizacijų įvertinimas viršijo planuojamą rodiklį ir maloniai nustebino, kadangi net 97,5 procentai perkančiųjų organizacijų respondentų pasisakė, kad CPO LT veiklą vertina kaip skaidrią ir patikimą.

Institucijos antikorupcinę aplinką visų pirma lemia jos darbuotojai. Nuo jų atsparumo korupcijai priklauso, ar bus išlaikyta jai nulinė tolerancija. Šiųmetė apklausa parodė, kad CPO LT darbuotojai yra socialiai atsakingi, principingi ir netoleruojantys korupcijos apraiškų ne tik profesinėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime. 100 proc. CPO LT darbuotojų dalyvavusiųjų apklausoje nurodė, kad neduotų atlygio spręsdami savo problemas valstybės institucijose ir neabejodami praneštų apie korupcijos apraiškas, jei jas pastebėtų įstaigos veikloje.

Siekdami ir toliau išlaikyti CPO LT klientų itin aukštą pasitikėjimo CPO LT kartelę kviečiame bendradarbiauti ir turint įžvalgų dėl galimų korupcijos apraiškų kviečiame rašyti el. p. [email protected] arba skambinti telefonu +370 666 29097. Garantuojamas konfidencialumas.

Daugiau informacijos apie korupcijos prevenciją CPO LT rasite čia https://www.cpo.lt/korupcijos-prevencija/.

 

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: