Administracijų vadovams pristatytos CPO LT ir savivaldybių bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) iniciatyva lapkričio mėn. organizuotoje konferencijoje „Viešųjų pirkimo įstatymo (VPĮ) pakeitimai ir jų poveikis savivaldybėms“ CPO LT pristatė efektyvius viešųjų pirkimų centralizavimo būdus remiantis CPO LT patirtimi. Tai ypač svarbi šiandienos aktualija, nes, priėmus VPĮ pakeitimus, įpareigojančius savivaldybes vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus, jos turi dvi galimybes: kurti savo centrines perkančiąsias organizacijas (CPO) arba naudotis jau esamų struktūrų potencialu. Būtent CPO LT, pirmoji šalyje pradėjusi vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus elektroninėje erdvėje ir, neabejotinai, įsitvirtinusi, kaip viešųjų pirkimų sistemos svarbi grandis, gali pasiūlyti abipusiai naudingą bendradarbiavimą.
N. Andrijauskienė, CPO LT direktorė, savivaldybių administracijų vadovus supažindino su įstaigos vykdomų centralizuotų pirkimų būdais – elektroniniu katalogu, pirkimų vykdymu pagal atskirų perkančiųjų organizacijų įgaliojimus bei konsoliduotais pirkimais. Dalyviams buvo pristatyti kiekvieno jų privalumai, nauda ir efektyvumas perkančiosioms organizacijoms.
Konferencijoje taip pat buvo pristatyti aktualiausi savivaldybėms CPO LT elektroninio katalogo moduliai: maisto prekių, automobilių pirkimo ir nuomos, judriojo ryšio, valymo paslaugų, degalų degalinėse ir kt. Buvo atkreiptas dėmesys į sveikatos srities prekių ir paslaugų asortimentą elektroniniame kataloge, ypač į priemones pandemijai valdyti, kurias savivaldybės ir joms pavaldžios įstaigos gali įsigyti paprasčiau ir greičiau, tam neskirdamos didesnių laiko ir administracinių išteklių sąnaudų.
Savivaldybėms, aktyviai įgyvendinančioms daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) programą, ypač aktualūs yra renovacijos darbų ir paslaugų viešieji pirkimai, todėl CPO LT pranešime dėmesys skirtas renovacijos darbų moduliams. Akcentuota, kad elektroniniame kataloge galima įsigyti ir naudoti atsinaujinančius energijos gamybos šaltinius – saulės elektrines.
Savivaldybes kviečiame susipažinti su pranešimo skaidrėmis, o kilus klausimų ar pasiūlymų, pateikti juos CPO LT.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: