Atnaujinome „Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, tikslinimo ir žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo paslaugų” modulį: atlikti reikšmingi pakeitimai

Šis modulis buvo atnaujintas ir praplėstas suteikiant galimybę perkančiosioms organizacijoms CPO LT kataloge įsigyti ne tik žemės sklypų kadastrinių bylų paruošimo bei tikslinimo paslaugas, bet ir inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo, šilumos tinklų ir kt.), susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, pėsčiųjų takų ir kt.), gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų, hidrotechnikos statinių ir kitų statinių kadastro duomenų nustatymo ir bylų parengimo paslaugas.

Taip pat sudaryta galimybė įsigyti servituto plano parengimo, žemės sklypo dalių nustatymo plano parengimo bei žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo paslaugas.

Atnaujinant modulį buvo pakoreguoti žemės sklypų plotų rėžiai, suteikiant galimybę perkančiosioms organizacijoms rinktis siauresnius rėžius, o tiekėjams – įsivertinti tikslesnes darbų apimtis ir pasiūlyti geresnes paslaugų suteikimo kainas. Be to, atnaujintas sutarties projektas siekiant išlaikyti sutarties šalių pareigų ir teisių balansą.

Modulyje šiuo metu yra registruoti 20 tiekėjų, o jų gretos gali pildytis viso dinaminės pirkimų sistemos galiojimo laikotarpiu.

Patogiau įsigyti kelias paslaugas

Modulį sudaro trys kategorijos. Pirmojoje kategorijoje perkančios organizacijos gali įsigyti kadastrinių bylų parengimo, žemės sklypų kadastro duomenų tikslinimo, servituto plano parengimo ir žemės sklypo dalių nustatymo plano parengimo paslaugas. Kas itin patogu, visas šias paslaugas perkančiosios organizacijos turi galimybę įsigyti vieno pirkimo metu sudarant 6 – 24 mėnesių sutartį su vienu tiekėju. Šį pasirinkimą perkančioji organizacija gali atlikti formuodama užsakymo krepšelį.

Antrojoje kategorijoje galima įsigyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo paslaugas, o trečiojoje kategorijoje – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo paslaugas kartu su kadastro duomenų bylos parengimo paslaugomis. Antrosios ir trečiosios kategorijos paslaugos užsakomos pildant atskirus pirkimų krepšelius.

Perkamų paslaugų kiekis visose kategorijose nėra ribojamas, perkančiosios organizacijos gali pačios nurodyti, kiek ir kokių paslaugų jos pageidauja įsigyti.

Sutarčiai taikoma įkainio kainodara: formuodamos užsakymą perkančiosios organizacijos nurodo, kokį procentą pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų vienetų įsipareigoja išpirkti sutarties galiojimo laikotarpiu.

Dar vienas svarbus pakeitimas yra tas, kad pildydamos pirkimo krepšelį perkančiosios organizacijos kiekvienai perkamai paslaugai privalo nurodyti maksimalius įkainius, o bendrą pirkimo kainą sistema paskaičiuoja automatiškai.

Daugiau informacijos apie galimas įsigyti paslaugas čia: katalogas.cpo.lt

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: