Atnaujintame Vertimo paslaugų modulyje – palankesnės pirkimo sąlygos tiekėjams bei perkančiosioms organizacijoms ir žalieji pirkimai

Viešoji įstaiga CPO LT, atsižvelgdama į perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų pageidavimus, įvykdė naują centralizuotą viešąjį pirkimą „Vertimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą”, kuris vykdomas taikant dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS).

Atlikus rinkos tyrimą, išanalizavus perkančiųjų organizacijų poreikius vertimo paslaugai, išplėstos ir patobulintos techninės specifikacijos. Šiame pirkime, prisitaikant prie rinkos pokyčių ir pandemijos sukeltų problemų, numatyta galimybė perkančiajai organizacijai rinktis paslaugos atlikimo būdą: kontaktinį vertimą užsakovo nurodytoje vietoje arba nuotolinį vertimą.

Atnaujintos Pirkimo sutarties sąlygos yra lankstesnės ir patogesnės abiems šalims. Perkančiųjų organizacijų užsakyme nurodyti preliminarūs paslaugos kiekiai skirti tik pasiūlymų vertinimui, o sutartis galios, kol užsakovas nupirks paslaugų už joje nurodytą pradinę vertę.

Taip pat nuo šiol užsakovai galės įsigyti ne tik papildomus sutartyje nurodytų paslaugų kiekius, bet ir papildomas susijusias paslaugas neviršijant 10 proc. pradinės Pirkimo sutarties vertės. Tai padės taupyti tiek perkančiųjų organizacijų, tiek tiekėjų laiko ir administracines sąnaudas, nes nereikės vykdyti naujo viešojo pirkimo.

Perkančiosioms organizacijoms daug keblumų sukeldavo skubių vertimų išankstinis planavimas formuojant užsakymą. Atnaujintoje pirkimo sutartyje šios nuostatos nebėra. Atsiradus poreikiui, užsakovas galės neribotai įsigyti šias paslaugas pagal nustatytą įkainį.

Skatinant, kad per CPO LT elektroninį katalogą  įsigytos prekės, paslaugos ar darbai būtų kuo draugiškesni aplinkai, atnaujintame Vertimo paslaugų modulyje tiekėjai  įpareigojami laikytis ir siekti aplinkosauginių reikalavimų.  Perkančiosios organizacijos, įsigydamos vertimo paslaugas CPO LT elektroniniame kataloge, prisidės prie tvaraus vartojimo, gamtos išteklių tausojimo, žaliųjų pirkimų plėtros.

Verslo įmones ir individualius rinkos dalyvius, teikiančius vertimo paslaugas ir dar nedalyvaujančius centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose, kviečiame susipažinti su paskelbtomis pirkimo sąlygomis, pateikti paraiškas tapti tiekėjais arba visose (trejose) pirkimo dalyse, arba pasirinktinai, kurioje nors iš jų (vertimo raštu, vertimo žodžiu (nuosekliojo vertimo) ir vertimo žodžiu (sinchroninio vertimo)).

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai į DPS gali patekti bet kuriuo metu iki jos galiojimo pabaigos (2025 -09-06). Ūkio subjektams sudaromos lanksčios dalyvavimo sąlygos: pakanka pateikti tik pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Susipažinti su pirkimo dokumentais čia.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į:

Rasą Prieskienę, Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų skyriaus Paslaugų pirkimų grupės pirkimų specialistę, tel. 8 666 29028, el. p. [email protected]

Vaivą Šermukšnytę-Lufino, CPO LT Biuro ir veiklos srities pirkimų skyriaus konsultantę, 8 666 29112, el.p.: [email protected]

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: