Centralizuotų viešųjų pirkimų per CPO LT apimtys didėja, o prekių, paslaugų ir darbų kainos mažėja

2016 m. III ketvirtyje pirkimų skaičius išaugo 28,96 proc., lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Sudarytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutarčių vertė – beveik 60 mln. eurų.

Centrinė perkančioji organizacija CPO LT išanalizavo ir apibendrino savo veiklos III ketvirčio rezultatus.

Pirkimų apimtys didėja

Kaip pažymi įstaigos vadovas Rolandas Černiauskas, stabiliai auga perkančiųjų organizacijų pirkimai elektroninėje erdvėje. Per šį laikotarpį CPO LT informacinėje sistemoje įvyko 4252 pirkimai. Jų skaičius, lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu išaugo 28,96 proc. (1 pav.).

1

Iš viso nuo metų pradžios CPO LT Kataloge 2007 ir CPO IS sistemoje įvyko 13507 pirkimai, t.y. vidutiniškai 1500 per mėnesį. Pirkimų apimčių nuolatinį ir stabilų augimą lemia keletas aspektų. „Kai viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų perkančiosios organizacijos buvo įpareigotos nuo 2014 metų pirkti prekes, paslaugas ir darbus naudojantis CPO LT elektronine sistema, jos labai atsargiai ir netgi nenoriai naudojosi mūsų sistema. Tam galbūt turėjo įtakos būtent privalomumas naudotis CPO LT katalogu. Pradėjusios pirkti iš elektroninio katalogo, perkančiosios organizacijos įvertino jo pranašumus: žmogiškų išteklių ir laiko sąnaudų taupymą, galimybę išvengti teisinių ginčų su dalyvaujančiais konkursuose tiekėjais, viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą, sąžiningos konkurencijos sudarymą, konkurencingas ir, ne retai, žemesnes nei rinkos kainas. Šiandien jau galime tvirtai pasakyti, kad mūsų sukurtas pirkimų įrankis tenkina daugumą perkančiųjų organizacijų, vykdančių centralizuotus viešuosius pirkimus.“,- įsitikinęs R. Černiauskas. Pirkimų apimčių augimui įtakos turi ir nuolatinė katalogo plėtra bei jo atnaujinimas. Per trejus įstaigos veiklos metus nuo 2013 m., elektroniniame kataloge prekių, paslaugų ir darbų modulių skaičius išaugo 2 kartus, nuo 14 iki 31, o jų specifikacijų skaičius artėja prie 6000. Perkančiosios organizacijos CPO LT kataloge randa joms būtinų prekių, kurios pilnai tenkina jų poreikius. Paklausiausi moduliai – vaistų, biuro reikmenų, kompiuterinės ir biuro įrangos bei spausdintuvų eksploatacinių medžiagų prekių, vertimo ir apsaugos paslaugų. III ketvirtį CPO LT elektroninėje sistemoje įvyko 4252 pirkimai. Daugiausia buvo perkama biuro reikmenų modulio (1603), vaistų (585), kompiuterinės ir biuro įrangos (484), spausdintuvų eksploatacinių medžiagų (452) prekės (2 pav.).

2

Šie moduliai buvo ne tik paklausiausi III šių metų ketvirtį, bet ir juose esančių prekių įsigijimas, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, augo sparčiausiai. ( 3pav.)

3

Paslaugų ir darbų modulių pirkimų analizė rodo, kad didžiausia paklausą turėjo statinio statybos techninė priežiūra (176), o lyginant su 2015 m. III ketv., daugiausia išaugo vertimo (39) ir apsaugos (52) paslaugų poreikis (4 pav.).

4

CPO LT kataloge tiekėjų konkurencija ir skaidrumas mažina pirkimų vertes

2016 m. III ketv. centralizuotų viešųjų pirkimų CPO LT elektroninėje sistemoje vertė yra 59 mln. 949 tūkst. €. Lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, ji išaugo 3 proc. „CPO LT veiklos tikslas yra užtikrinti racionalų ir taupų biudžeto lėšų naudojimą centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose. Todėl pirkimų verčių santykinai lėtas augimas yra rodiklis, patvirtinantis viešųjų pirkimų efektyvumą, juos perkėlus į elektroninę erdvę. Per 2016 metų III ketv. perkančiosios organizacijos tas pačias prekes, paslaugas ir darbus daugeliu atveju įsigijo pigiau nei prieš metus,- pabrėžia R. Černiauskas.- Svarbu pažymėti, kad kainos elektroniniame kataloge mažėja dėl didelės tiekėjų konkurencijos, jų suinteresuotumo laimėti viešuosius pirkimus. Štai, kompiuterinės ir biuro įrangos, spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių, jų eksploatacinių medžiagų įsigijimas šiais metais gerokai padidėjo, tačiau perkančiosios organizacijos išleido kur kas mažiau lėšų šioms prekėms. Sutaupymai šiame prekių segmente per ketvirtį sudaro beveik 395 tūkst. €. (5 pav.)“

5

Anot įstaigos direktoriaus, ypač džiugina centralizuoto vaistų pirkimo per CPO LT elektroninį katalogą rezultatai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačių laikotarpiu, pirkimų skaičius išaugo 22,38 proc., o jų vertė – sumažėjo net 3 mln.325 tūkst. €. Paprastai tariant, sveikatos apsaugos sistema sutaupė šias milijonines sumas, kurias galės panaudoti kitoms gydymo reikmėms.

Daugėja perkančiųjų organizacijų- CPO LT katalogo vartotojų

CP LT suinteresuota, kad jos sukurta ir administruojama viešųjų pirkimų elektronine sistema naudotųsi kuo daugiau šalies perkančiųjų organizacijų. Jau antrus metus yra organizuojami išvažiuojamieji seminarai savivaldybių viešųjų pirkimų specialistams, kuriuose jie įgyja praktines kompetencijas vykdyti pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge. Į seminarus dažniausiai susirenka jau susipažinę su šiuo centralizuotų pirkimų vykdymo įrankiu specialistai, tačiau vis dar pasitaiko atvejų, kai paaiškėja, kad viena kita viešojo sektoriaus ar savivaldos institucija nėra registruota CPO LT informacinėje pirkimų sistemoje. „ Mes ėmėmės iniciatyvos paraginti Lietuvos perkančiąsias organizacijas, dėl įvairių priežasčių dar nesinaudojusias CPO LT katalogu, registruotis jame ir tapti jo naudotojais. Per III ketv. išsiuntėme elektroninius laiškus, kviesdami perkančiąsias organizacijas prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vykdyti CPO LT informacinėje sistemoje.“- sako įstaigos vadovas.- „ Kvietimas davė rezultatus: lyginant su praėjusiais metais, perkančiųjų organizacijų vartotojų ir jų naudotojų registracija padidėjo dvigubai nuo 64 iki 125 2016 m. III ketv.“ Suaktyvėjus perkančiųjų organizacijų registracijai CPO LT, ketvirčio pabaigoje Katalogu 2007 ir CPO IS sistema naudojosi atitinkamai 3846 ir 3320 perkančiųjų organizacijų.

CPO LT projektinis pasiūlymas „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ įrašytas į Valstybės projektų sąrašą Nr.1

CPO LT parengė projektą „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ finansavimui gauti pagal 2014 – 2020 metų ES fondų investicinių veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“, priemonę „Nacionalinės kovos su korupciją priemonių įgyvendinimas“. Projektas numato per 3 metus išplėsti elektroninio katalogo valdymo sistemą 10 naujų darbų, paslaugų ir darbų moduliais, įdiegti naujus funkcionalumus, padėsiančius efektyviau vykdyti centralizuotus pirkimus elektroninėje erdvėje tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek ir tiekėjams. Projekto veiklose ypatingas dėmesys skiriamas perkančiųjų organizacijų kompetencijų didinimui, metodinės pagalbos teikimui. Atsižvelgiant į projekto svarbą ir aktualumą skaidrinant viešuosius pirkimus valstybiniu mastu, šis projektas 2016 m. rugsėjo 29 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu yra įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: