CPO LT elektroniniame kataloge – daugiabučių atnaujinimui (modernizavimui) skirti darbų ir paslaugų moduliai

 

VšĮ CPO LT nuo 2013 m. siūlo daugiabučių namų bendrijoms, administratoriams, vykdantiems daugiabučių namų atnaujinimą, elektroninio katalogo priemonėmis įsigyti daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) rangos darbus ir susijusias paslaugas (energinių naudingumo sertifikatų ir investicijų planų rengimas, techninių darbo projektų rengimas ir projektų vykdymo priežiūra, techninio darbo projekto ekspertizė, statybos techninė priežiūra). Pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles, CPO LT elektroninės pirkimų sistemos  yra pagrindinis būdas, kuriuo užsakovai gali įsigyti daugiabučiams atnaujinti reikalingus darbus ir su jų atlikimu susijusias paslaugas.

Per šį elektroninį įrankį jau įvyko statybos darbų ir paslaugų pirkimai 2567 objektams už daugiau nei 624 mln.€. Svarbu pažymėti, kad užsakovai sutaupė beveik 90 mln.€ (11,47 proc.) planuoto biudžeto lėšų, nes numatytus darbus įsigijo pigiau. Be lėšų taupymo, pirkimai CPO LT elektroninėje erdvėje turi ir kitų privalumų:

-perkančiosioms organizacijoms užtikrinamas efektyvus viešojo pirkimo procedūros atlikimas,

-automatiškai atrenkamas laimėtojas, sugeneruojama sutartis,

-nereikia rengti pirkimo dokumentus, sutarties projektą,

-vykdyti kitas viešojo pirkimo procedūras,

-teikti viešųjų pirkimų ataskaitas.

Tokiu būdu atliekant Užsakymą, perkančiajai organizacijai tenka žymiai mažesnė administracinė ir finansinė našta, o tiekėjams užtikrinama galimybė sąžiningai konkuruoti.

Rangos, projektavimo ir kitoms statybos įmonėms CPO LT elektroniniai įrankiai taip pat yra patraukli priemonė dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programoje, varžytis dėl šių darbų užsakymų. Tiekėjams nesukuriama papildoma našta, nes kiekvieno užsakymo metu nereikalinga pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Todėl šiuo metu net 120 šalies rangovinių organizacijų yra tiekėjais, siūlančiais rangos darbus CPO kataloge,  taip pat keliasdešimt  tiekėjų  siūlo su rangos darbais susijusias kitas  paslaugas.

CPO LT, atsižvelgdama į tai, kad ne visos daugiabučių namų bendrijos yra perkančiosios organizacijos, sukūrė du elektroninius įrankius, skirtus daugiabučių namų modernizavimo rangos darbams ir paslaugoms įsigyti.

Vienas jų – 2007.CPO LT elektroninis katalogas – skirtas  daugiabučių namų atnaujinimą  vykdančioms perkančiosioms organizacijoms ( pvz., daugiabučių namų administratoriams, subjektams, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas). Jame galima įsigyti rangos darbus be projektavimo, Statinių projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros, Statinio projekto ekspertizės, Statinio statybos techninės priežiūros, Investicinių planų rengimo ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugas.

Šiuo metu CPO LT vykdo naujus centralizuotus viešuosius Statinių ekspertizės ir Rangos darbų be projektavimo pirkimus. Pastarajame, kaip ir pageidauja daugelis užsakovų, bus taikomas kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijus. Tai leis užtikrinti aukštesnę darbų kokybę.

Dalis pirkimų (investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo, statinių projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros, statinio statybos techninės priežiūros) atlikti Dinaminėje pirkimų sistemoje  (DPS). Ji yra labai palanki naujiems tiekėjams, nes jie gali  bet kuriuo DPS galiojimo laikotarpiu pateikti paraiškas ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose. DPS dalyvaujančių tiekėjų kvalifikaciją patikrinama vieną kartą, todėl jiems kaskart teikiant pasiūlymus konkretiems užsakymams, nebereikia pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

Užsakovai, pageidaujantys darbus ir / ar paslaugas įsigyti per CPO IS elektroninį katalogą, pirmiausia,  turi užsiregistruoti CPO LT elektroniniame kataloge 2007.CPO LT. (detalesnė informacija čia). Tapę jo naudotojais, užsakovai galės pagal savo poreikius formuoti užsakymų krepšelius rangos darbams ir kitoms paslaugoms įsigyti.

Kitas elektroninis įrankis – Elektroninių pirkimų centras (EPC) – skirtas neperkančiosioms organizacijoms (pvz., daugiabučių namų savininkų bendrijoms, daugiabučių namų administratoriams, kuriems netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas). Todėl buvo siekiama jį padaryti kuo aiškesniu ir paprastesniu naudotis tiek užsakovams, tiek ir tiekėjams. EPC kataloge yra šie moduliai: Rangos darbai su projektavimu (pagal mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo kriterijus), Rangos darbai be projektavimo,Investicijų planų ir/ar energinio naudingumo sertifikatų rengimo, Statinių projekto ekspertizės, Statinių projektavimo (techninio darbo projekto) ir projektų vykdymo priežiūros, Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų.

EPC Užsakovai gali patys suformuoti savo užsakymo krepšelį (pakanka į jį įkelti tik techninę specifikaciją ir rangos darbai bus atliekami pagal užsakovo techninį darbo projektą). Įvykus pirkimui, yra nustatomas laimėtojas ir sutartis susiformuojama automatiškai. Jos sąlygos yra lanksčios ir gali būti keičiamos Šalių (užsakovo ir tiekėjo) sutarimu, nes netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas.

CPO LT kviečia daugiabučių namų bendrijas, administratorius naudotis elektroniniais pirkimų įrankiais, įsigyjant rangos darbų, projektavimo, statybos techninės priežiūros ir kt. paslaugas, būtinas sėkmingam daugiabučių atnaujinimui.

 

Kilus klausimų dėl 2007.CPO LT katalogo kreiptis į:

pirkimų vadovę Ireną Urbšienę, tel. (8 5) 205 3738, [email protected];
konsultantą Zigmą Aleksandravičių, tel. (8 5) 205 4877, [email protected].

 

Kilus klausimų dėl EPC kreiptis į:

konsultantą Zigmą Aleksandravičių, tel. (8 5) 205 4877, [email protected].

Konsultantę Ingą Žalnieriūnaitę, tel. (8 5) 251 4405, [email protected];

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: