CPO LT įvykdė apsaugos paslaugų modulio perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų apklausą

CPO LT apklausė apsaugos paslaugų modulio naudotojus (perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus), siekdama išsiaiškinti jų nuomonę bei gauti pasiūlymus, kaip tobulinti šiuos centralizuotus viešuosius pirkimus. Respondentų buvo prašoma įvertinti paslaugos techninę specifikaciją, užsakymo pildymo procedūrų aiškumą, tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijų taikymą bei pagrindinės sutarties administravimo klausimus.

Į anketos klausimus atsakė 127 perkančiosios organizacijos (69,03proc. apklaustųjų) ir 6 tiekėjai (42,60proc. apklaustųjų).

Apklausos duomenys patvirtino, kad CPO LT kataloge siūloma apsaugos paslaugų techninių specifikacijų įvairovė perkančiosioms organizacijoms leidžia įsigyti jų poreikiams reikalingas paslaugas. Net 90 proc. perkančiųjų organizacijų nurodė, kad apsaugos paslaugų modulis pilnai arba iš dalies tenkina jų poreikius. Per CPO LT elektroninį katalogą Elektroninės apsaugos paslaugomis naudojasi 43 proc., fizinės apsaugos – 32 proc., o techninės priežiūros ir remonto – 21 proc.  respondentų.

Tos perkančiosios organizacijos, kurios mano, kad apsaugos paslaugų modulis kol kas netenkina jų poreikių, norėtų specifinių pagrindinės sutarties sąlygų bei paslaugų, kurios reikalingos tik mažai pirkėjų grupei arba pirkimo objektas negali būti centralizuojamas.

Kaip atskleidė apklausos duomenys, tiekėjų teikiamų apsaugos paslaugų kokybe patenkinta absoliuti dauguma perkančiųjų organizacijų – 93 proc.

Apsaugos paslaugų modulyje perkančiosios organizacijos gali rinktis pirkimo būdą: arba mažiausios kainos, arba ekonominio naudingumo kriterijaus vertinimą. Perkančiųjų organizacijų nuomone, tikslingiau vykdyti pirkimą taikant  ekonominio naudingumo kriterijų ( už jį pasisakė 59 proc. respondentų). Tačiau vykdydamos konkretų pirkimą, jos dažniau renkasi mažiausios kainos kriterijų (82 proc.) ir tik 18 proc. pirkimų vyksta pagal ekonominio naudingumo kriterijų.

Tiekėjai taip pat ne visada dalyvauja atnaujintuose varžymuose skelbiamuose pagal ekonominio naudingumo kriterijų: tik 50 proc. jų teikia savo pasiūlymus tokiam varžymuisi. Tačiau apskritai tiekėjai aktyviai naudojasi CPO LT centralizuotų viešųjų pirkimų elektroniniu katalogu parduodami savo paslaugas. Pusė  respondentų nurodė, kad šiuo būdu parduotos paslaugos  sudaro 10-20 proc. , o kita  pusė, kad 1-9 proc. visų parduodamų paslaugų apyvartos.

Apklausos duomenys patvirtino, kad CPO LT parengtos pagrindinės sutarties sąlygos tenkina tiek perkančiąsias organizacijas, tiek ir tiekėjus, nes 83,3  proc. abiejų respondentų grupių  nesusidūrė su problemomis, įgyvendindamos pagrindinę sutartį.

Tiekėjai pareiškė savo pageidavimus dėl apsaugos modulio atnaujinimo dažnumo: 33 proc. norėtų, kad modulis būtų atnaujinamas kasmet, tiek pat nurodė „pagal poreikį“, o „kas pusmetį arba kas du metus“ modulį atnaujinti siūlo po 17 proc. apklaustųjų.

Tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai nurodė konkrečius pageidavimus bei pasiūlymus apsaugos modulio tobulinimui, kuriuos CPO LT sieks kaip galima operatyviau įgyvendinti.

 

Apklausa 2017 11 15

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: