CPO LT pradeda vykdyti Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugų centralizuotus viešuosius pirkimus pagal naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymą

CPO LT, siekdama kaip galima geriau patenkinti perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų lūkesčius ir poreikius, pasinaudodama naujos redakcijos viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo suteikiamomis galimybėmis, paskelbė Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugų pirkimą, taikant dinaminę pirkimų sistemą (DPS).

Atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų poreikius ir siekiant užtikrinti kaip galima didesnę tiekėjų konkurenciją, pirkimo objektas padalintas į 3 atskiras pirkimo dalis:

  • investijų planų rengimo,
  • energinio naudingumo sertifikatų rengimo bei investicinių planų ir
  • energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugas.

 

Paskelbto DPS pirmojo etapo paraiškų pateikimo terminas – 2017 gruodžio 28 d. Tačiau tiekėjai, dėl vienų ar kitų priežasčių nespėję pateikti dokumentų, galės juos teikti ir vėliau. Priešingai nei iki šiol, visi tiekėjai per visą DPS galiojimo laiką turės galimybę patekti į šią sistemą ir dalyvauti konkrečiuose pirkimuose. Ši nuostata užtikrins tiekėjų konkurenciją, o perkančiosioms organizacijoms leis reikalingas paslaugas įsigyti geriausiomis kainomis.

Tiekėjai, kurių kvalifikacija bus pripažinta tinkama, galės dalyvauti DPS bei bus kviečiami teikti pasiūlymus perkančiajai organizacijai paskelbus konkretų pirkimą.

Šis DPS galios ketverius metus – iki 2021 m. lapkričio mėnesio. Tačiau jis gali būti nutrauktas anksčiau, jei bus pasiekta maksimali (preliminari) numatoma apimtis: įvyks 2500 vnt. investijų planų ir 3500 vnt. energinio naudingumo sertifikatų viešųjų pirkimų. Tikimės, kad Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugų pirkimas prisidės prie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos lankstesnio ir efektyvesnio įgyvendinimo.

CPO LT kviečia visus subjektus (fizinius ir juridinius asmenis), teikiančius investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugas, susipažinti su DPS pirkimo dokumentais  (https://www.cpo.lt/investiciju-planu-ir-energinio-naudingumo-sertifikatu-rengimo-paslaugu-viesasis-pirkimas-taikant-dinamine-pirkimo-sistema/) ir aktyviai dalyvauti paraiškų teikime.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: