CPO LT pradėjo bendradarbiauti su Europos sveikatos apsaugos viešųjų pirkimų organizacijų susivienijimu (EHPPA)

Europos sveikatos apsaugos viešųjų pirkimų organizacijos  (EHPPA) susivienijo 2012 metais, įkurdamos ne pelno siekiančią organizaciją su būstine Paryžiuje. Jos tikslas ˗ apibendrinti gerąją viešųjų pirkimų patirtį medicinos srityje bei ją  skleisti  ne tik ES valstybėse, bet  ir visoje Europoje.

2017 m. rugsėjo 28-29 d.d. Paryžiuje vyko EHPPA organizuotas forumas, skirtas medicinos inovacijų viešiesiems pirkimams. Forume kartu su 120 viešųjų pirkimų specialistais bei medicinos prekių tiekėjais iš 19 ES bei kitų Europos šalių, dalyvavo CPO LT vyriausioji pirkimų vadovė Laima Vilemaitė.

Forume pristatyti  Belgijos, Liuksemburgo, Šveicarijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Norvegijos sveikatos apsaugos viešųjų pirkimų ypatumai ir inovacijų skatinimo iniciatyvos.

Daugiausia forumo laiko buvo skirta individualiems susitikimams. Perkančiosioms organizacijoms buvo sudaryta galimybė susitikti su potencialiais medicinos prekių tiekėjais ir betarpiškai aptarti rūpimus klausimus bei tolesnes bendradarbiavimo galimybes. Lietuvos centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT veikla domėjosi forumo dalyviai iš Prancūzijos, Rumunijos ir Belgijos. L.Vilemaitė susipažino su Norvegijos, kurios rinka savo dydžiu panaši į Lietuvos, medicinos prekių viešaisias pirkimais.

„Dalyvavimas tarptautinių organizacijų rengiamuose forumuose, seminaruose, mokymuose yra efektyvi viešųjų pirkimų specialistų kompetencijų ugdymo bei tarptautinės gerosios patirties perėmimo priemonė. Taip pat tai puiki proga pasidalinti Lietuvos centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo elektroninėje erdvėje rezultatais.” – tvirtina CPO LT direktorius Darius Vedrickas.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: