CPO LT seminare Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų pirkimų specialistai aiškinosi jiems rūpimus klausimus

Šiaulių miesto savivaldybės administracija pakvietė  CPO LT organizuoti seminarą  „Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge“ švietimo,  sveikatos ir kitų įstaigų viešųjų pirkimų specialistams, vykdantiems centralizuotus viešuosius pirkimus per Centrinės perkančiosios organizacijos naująją informacinę sistemą CPO IS.

Šiaulių miesto savivaldybėje seminarą vedė CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, konsultantas Arturas Maruškevičius. Dalyvavo Ūkio ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausioji specialistė Laura Banevičiūtė.

1

CPO LT direktorius skaito pranešimą „CPO LT elektroninio katalogo galimybės ir naudojimo ribos“

Į seminarą susirinko miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriaus,  švietimo, kultūros, sveikatos įstaigų bei kitų įmonių  specialistai. (1pav.).

Seminaro dalyvių anketinė apklausa parodė, kad dauguma Šiaulių savivaldybės įstaigų viešųjų pirkimų specialistų yra patyrę, turintys didelę praktinio darbo patirtį. Tokių seminare buvo beveik  57 proc. Tačiau  į seminarą susirinko net 25 proc. pradedančiųjų darbuotojų, kurie dar niekada nėra vykdę centralizuotų viešųjų pirkimų.(2 pav.).

 2

1 pav.

Dar mažesnė daugelio seminaro dalyvių patirtis perkant per CPO LT elektroninį katalogą. Beveik 17 proc.  jų  nė karto nebuvo pirkę, o daugiau kaip pusė (53,33 proc.) vos 1 -5 kartus pasinaudojo centralizuota elektronine sistema- CPO LT elektroniniu katalogu.  Ir tik 5 proc. miesto viešųjų pirkimų specialistų nuolat naudojasi Centrinės perkančiosios organizacijos administruojamu įrankiu, vykdydami prekių, paslaugų ir darbų pirkimus savivaldos įmonėms ir organizacijoms. (3 pav.)

 111

2 pav.

Atsižvelgiant į tokios skirtingos patirties auditoriją, direktorius Rolandas Černiauskas savo pranešime pagrindinį dėmesį skyrė elektroninio katalogo galimybėms ir  CPO LT vaidmeniui vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus Lietuvoje. Jis ypač akcentavo, kad pati CPO LT nieko neperka ir neparduoda. Jos paskirtis yra skaidriai ir kokybiškai atlikti visas  ilgai trunkančias  viešųjų pirkimų procedūras ir sudaryti su tiekėjais tik preliminariąsias sutartys prekių, paslaugų ir darbų tiekimui šalies viešajam, tame tarpe ir savivaldos,  sektoriui.

 4

3 pav.

Perkančiosios organizacijos, įsigijusios joms reikalingas prekes per CPO LT, kartu su tiekėjais yra atsakingos už tinkamą jų dvišalių sutarčių įgyvendinimą.

Kaip paaiškėjo iš klausimų, pateiktų iš anksto, mažiau patyrusiems viešųjų pirkimų specialistams labai aktualūs buvo konkretūs dalykai: kaip tapti CPO IS naudotoju, vykdyti pirkimus CPO IS sistemoje, ar gali savivaldybės administracija vykdyti pirkimus ne tiks sau, bet ir pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms.

Daug klausimų pateikta dėl užsakymų formavimo bei pagrindinių sutarčių vykdymo: kaip įsigyti pigiausią, bet kartu ir kokybišką prekę, kodėl negalima nurodyti pageidaujamą konkretaus gamintojo prekę ar  jos pavadinimą, kuo skiriasi privalomo kiekio išpirkimas nuo privalomos vertės išpirkimo ir pan.

Šiaulių m. savivaldybės viešųjų pirkimų specialistus domino ir dinaminės pirkimo sistemos ypatumai bei galimybė pirkti pagal įgaliojimą,  pavedant  CPO LT už perkančiąją organizaciją atlikti visas viešųjų pirkimų procedūras.

Seminaro dalyviams buvo pateikti išsamūs paaiškinimai visais jiems rūpimais klausimais bei praktiškai įvykdytas pirkimas biuro reikmenų modulyje naujoje informacinėje sistemoje CPO IS.

Šio seminaro tikslas buvo ne tik padėti savivaldos viešųjų pirkimų specialistams gilinti profesinius įgūdžius, bet ir gauti informaciją apie CPO LT elektroninio katalogo modulių paklausą, įsigyjamų prekių, paslaugų bei darbų vertinimą.

 5

4pav.

Seminaro dalyviai savo nuomonę, pasiūlymus, vertinimus pateikė anketose, kurias užpildė pasibaigus seminarui. Išanalizavus ir apibendrinus atsakymus, paaiškėjo, kad Šiaulių savivaldybės, kaip ir visos Lietuvos viešojo sektoriaus perkančiųjų organizacijų poreikiai yra analogiški, Daugiausia perkama kanceliarinių prekių ir biuro reikmenų, elektros energijos, kompiuterinės įrangos ir  eksploatacinių medžiagų, judriojo ryšio (4pav.)

Viešųjų pirkimų specialistai, nuolat perkantys per CPO LT elektroninį katalogą, anketose  net nurodė konkrečią naudą, kurią gavo naudodamiesi šiuo įrankiu. Štai Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla biuro popierių nusipirko  net 35 proc. pigiau nei parduotuvės kaina.

Seminaro dalyviai taip pat išsakė pageidavimus  dėl naujų modulių bei jau veikiančių asortimento plėtros. Šie pasiūlymai  CPO LT kolektyvo yra analizuojami  ir jais remiamasi, planuojant ateities veiklą.

6

Seminaro dalyviai turėjo klausimų ir pasibaigus renginiui

Pasibaigus seminarui, jo dalyviai tęsė diskusijas ir norėjo gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: