CPO LT vertinimas: perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų nuomonė

CPO LT, siekdama tobulinti ir efektyvinti savo darbą bei išsiaiškinti perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų poreikius bei lūkesčius, nuolat vykdo elektroninio katalogo naudotojų apklausas.

Apibendrinus 263 perkančiųjų organizacijų (58,7 proc. apklaustųjų) ir 19 tiekėjų (79,17 proc. apklaustųjų) atsakymus į pateiktus klausimus, galima daryti išvadas, kaip perkančiosios organizacijos ir tiekėjai vertina CPO LT administruojamas viešųjų pirkimų elektroninės sistemos ir CPO LT darbuotojų komunikavimą.

Galima tik pasidžiaugti, kad respondentai ( 81 proc. perkančiųjų organizacijų ir 79 proc. tiekėjų) CPO LT identifikuoja kaip „skaidriai centralizuotus viešuosius pirkimus vykdančią instituciją“, be to, net 87 proc. perkančiųjų organizacijų „labai gerai“ ir „gerai“ įvertino viešųjų pirkimų vykdymą per CPO LT administruojamą elektroninį katalogą. Tiekėjų, kurie taip pat vertina šiuos pirkimus, skaičius yra mažesnis  ̶  47 proc. Jų nuomone, perkančiosios organizacijos ne visada nurodo realius maksimalius pirkimų biudžetus, ne visada pateikia tikslią techninę specifikaciją.

Apklausos duomenys atskleidė, kad mažiausios kainos kriterijumi paremtas pirkimo būdas taip pat  ne pilnai patenkina tiek perkančiųjų organizacijų, tiek tiekėjų poreikius ir lūkesčius. Šiuo metu elektroniniame kataloge jau veikia 8 moduliai, kuriuose pirkimai vyksta taikant ne tik mažiausios kainos, bet ir ekonominio naudingumo kriterijų. Atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų poreikius ir lūkesčius, taip pat naująjį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, ateityje numatoma plėsti pirkimų modulių, kuriuose tiekėjų pateikti pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, skaičių.

Džiugu, kad perkančiosios organizacijos jau įvertino ne tik paprastų, bet ir konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymo naudą per CPO LT elektroninį katalogą. Pažymėtina, kad tiek perkančiosios organizacijos ( 73 proc.), tiek tiekėjai (73 proc.) vienareikšmiškai pasisako už konsoliduotus pirkimus, kaip efektyvesnius, lyginant su paprastaisiais viešaisiais pirkimais, o net 86 proc. apklaustųjų perkančiųjų organizacijų nurodė jau vykdžiusios tokius pirkimus.

Kaip parodė apklausa, perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams yra svarbu konsultuotis su CPO LT specialistais visais centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo klausimais: 54 proc. perkančiųjų organizacijų nurodė, kad „dažnai“ arba „kartais“ ir 42 proc. tiekėjų – „kartais“ kreipiasi į CPO LT pagalbos. Tokie atsakymai neturėtų stebinti, nes tik 69 proc. perkančiųjų organizacijų nurodė, kad turi kompetentingus specialistus viešiesiems pirkimams vykdyti. Apklausos rezultatai atskleidė, kad dažniausiai į CPO LT kreipiamasi telefonu (83 proc. perkančiųjų  organizacijų ir 79 proc. tiekėjų), o daug rečiau – elektroniniu paštu ( atitinkamai :17 proc. ir 21 proc.). Tačiau net 82 proc. perkančiųjų organizacijų ir 91 proc. tiekėjų nurodo, kad greitai gavo atsakymus į paklausimus ir juos įvertino kaip išsamius ir kompetentingus. CPO LT, atsižvelgdama į išsakytą konsultavimo poreikį, numato tobulinti užsakymo ir pasiūlymų pateikimą, taip pat pristatyti naujas priemones, padėsiančias tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams greičiau ir operatyviau gauti konsultaciją bei pateikti savo poreikius.

Apklausos rezultatai patvirtina, kad tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai vertina CPO LT parengtas metodinės pagalbos priemones, kadangi 88 proc. perkančiųjų ir 80 proc. tiekėjų nurodė, kad  visada naudojasi CPO LT svetainėje esančiomis registracijos, užsakymų pildymo, pasiūlymų teikimo atnaujintam varžymuisi ir kitomis instrukcijomis.

Apibendrinant, CPO LT ir toliau aktyviai bendradarbiaus su perkančiosiomis organizacijos ir tiekėjais, siekdama identifikuoti jų poreikius ir lūkesčius bei stiprins konsultacines ir metodines veiklos sritis.

Su apklausos medžiaga galima susipažinti: https://www.cpo.lt/apklausos/

 

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: