Europos nacionalinių perkančiųjų organizacijų susitikime – ir CPO LT iniciatyvos

CPB susitikimas Paryžiuje

Gegužės 22-23 dienomis Paryžiuje CPO LT atstovai dalyvavo Europos nacionalinių perkančiųjų organizacijų tinklo CPB konferencijoje. CPB tinkle nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos dalijasi patirtimi, diskutuoja bei įvardija pagrindinius iššūkius bei problemas, su kuriomis jos susiduria vykdydamos viešuosius pirkimus, aktyviai ieško pažangesnių viešųjų pirkimų sprendimų ir idėjų, kurias galėtų pritaikyti savo veikloje taip, kad būtų geriausiai pasiekti nacionalinei CPO keliami tikslai.

CPB tinklas įkurtas 2012 m. ir šiuo metu apima 21 nacionalinę centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) iš 20 Europos šalių (Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų EEE šalių). Susitikime dalyvavo 16-os šalių atstovai – tiek jau kelis dešimtmečius veikiančios, tiek ir naujos CPB narės.

Šio tinklo CPO veikia skirtingai: skiriasi veiklos formos (nuo VšĮ iki UAB), veiklos finansavimo bei darbo laiko vykdant viešuosius pirkimus apskaitos principai. Išskirtinis pavyzdys ir viena iš seniausių ir pažangiausių Europos CPO – Prancūzijos UGAP (nuo 1968 m.) veikia visiškai komerciniais pagrindais bei “sandėlio principu”. Viena iš CPB tinkle lyderiaujančių CPO – Austrijos – taip pat veikia kaip verslo subjektas (UAB), užsitikrinantis finansavimą iš mokesčio už savo teikiamas paslaugas. Nepaisant skirtumų, visos CPO yra orientuotos į profesionaliausių paslaugų teikimą ir aukščiausius viešųjų pirkimų standartus, tad, įskaitant ir CPO LT, CPB tinklo narės naudoja ProcurCompEU įrankį savo vidinėms kompetencijoms įsivertinti.

Pastarajame susitikime kiekviena CPO pristatė savo naujausius pasiekimus ir iššūkius, su kuriais susiduria įgyvendindama savo misiją. CPO LT savo pranešimu atkreipė dėmesį į įstaigos veiklos plėtrą, viešųjų pirkimų centralizavimo spurtą Lietuvoje bei aplinkybes, dariusias įtaką veiklai, be kita ko įvardijo projektus ir didžiausius iššūkius per artimiausius kelerius metus.

CPB tinklo narių iniciatyvas stebi ir vertina bei kompetencijų partnerio teisėmis yra įsitraukusi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

“Džiaugiamės, jog susitikimo metu EBPO atstovas CPB nariams pristatė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei CPO LT iškeltą iniciatyvą išsigryninti unifikuotą finansinio sutaupymo rodiklio skaičiavimo metodiką, kuri, be kitų svarbių rodiklių, leistų dar objektyviau matuoti centralizavimo efektyvumą ir naudą. CPO LT šiuo metu kartu su EBPO vysto ir kitus bendrus projektus, pritaikant tvarumą skatinančius sprendimus CPO LT el. kataloge”, – sako Neringa Andrijauskienė, CPO LT direktorė.

CPO LT išreiškė iniciatyvą pasidalinti CPO LT el. katalogo elektros modulyje taikoma kainodaros bei sutarčių praktika, kadangi energetinių išteklių tema yra itin opi tarp CPB tinklo narių.

CPB tinklo narėms aktualios praktikos ir dėl finansinių korekcijų bei galimybės papildyti savo prekių, paslaugų ar darbų pasiūlą antro ar trečio gyvavimo ciklo objektais ir taip prisidėti prie aplinkos apsaugos skatinimo, preliminariųjų sutarčių taikymo, elektroninės komercijos taikymo viešųjų pirkimų srityje, debesijos ir kitų IT sprendimų, rizikų analizės bei valdymo, sutrikimų tiekimo grandinėse valdymo. Be šių svarbių klausimų akcentuota žaliųjų pirkimų tema, kuri Europos mastu dar tik įgyja pagreitį. CPB narėms svarbu rasti tokius sprendimus, kurie padėtų užtikrinti žalumo principus, kuriančius realią naudą ir skatintų tvarumą.

Susitikime dalyvavo ir Europos Komisijos (EK) atstovai. EK įsitikinimu, nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos turi strateginį vaidmenį komunikuojant ir įgyvendinant ES politiką viešųjų pirkimų srityje.

CPB tinklo narės buvo pakviestos bendradarbiavimą perkelti ir į skaitmeninę, būtent EK iniciatyva sukurtą, erdvę bei prisijungti prie CPB bendruomenės platformos. Šios platformos tikslas – užmegzti tiesioginį ir efektyvų bendravimą, kuris padės stiprinti tinklą ir efektyviai bei skaidriai bendrauti CPO bendruomenėje, dalintis informacija. Taip pat siekiama nenutrūkstamai užtikrinti bendradarbiavimą mažesnėse darbo grupėse, kad CPB narės galėtų kartu nustatyti ir pateiktų bendrų iššūkių sprendimus.

CPB tinklo atstovai renkasi du kartus per metus: pavasarį ir rudenį vis kitai valstybei-narei savanoriškai prisiimant renginio organizavimo prerogatyvą. CPO LT taip pat siektų CPB tinklo narius sukviesti Lietuvoje.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: