Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimas

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Pirkimo numeris Nr. 571482
Pavadinimas Investicinių planų r energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugų centralizuotas viešasis pirkimas per CPO LT elektroninį katalogą
Pirkimo būdas Dinaminė pirkimų sistema
 Etapai Paraiškas galima teikti visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį.
Dinaminės pirkimų sistemos galiojimo laikas iki 2025-12-10, 09 val.
*Viešinimas Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo dokumentai
*Rezultatai Dalyvauti dinaminėje pirkimų sistemoje bus kviečiami pašalinimo pagrindų neturintys ir kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys tiekėjai
*Ataskaitos  Viešojo pirkimo procedūrų  ataskaita 
*Pirkimo sutarties forma Pirkimo sutartis(ENS)Pirkimo sutarties forma (IP, IP ir ENS)
Tiekėjai
  1. MB „Altanas“
  2. MB „Namų diagnostika“
  3. Edvardas Trinkūnas
  4. Vilmantas Kruopys
  5. UAB „Inoline group“
  6. UAB „MEPCO“
  7. Kuriazovo įmonė