Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Klausėjų paslaugos

Pirkimo numeris Nr. 519639
Pavadinimas Klausėjų paslaugų centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą
Pirkimo būdas Dinaminė pirkimo sistema
Dalyvavimas Terminas pirmosioms paraiškoms pateikti 2020-12-14 9.00 val. Paraiškų pateikimas iki 2025-12-13 9.00 val. Paraiškas galima teikti visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį
Viešinimas Skelbimas ir Pirkimo dokumentai
Rezultatai Dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje bus kviečiami pašalinimo pagrindų neturintys ir kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys tiekėjai