Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

Centrinei perkančiąjai organizacijai (CPO), perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams privaloma laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo. Pagrindiniai straipsniai, kuriais vadovaujantis yra vykdoma CPO veikla, išvardinti žemiau.

 

Aktuali redakcija

Centralizuotų viešųjų pirkimų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos tikrinimo tvarka