Naujų renovacijos darbų ir paslaugų pirkimai per CPO LT: nuo techninės specifikacijos iki sutarčių pasirašymo

Daugiabučių namų renovacijos sėkmė priklauso nuo darnaus daugelio žinybų darbo. CPO LT uždavinys – už perkančiąsias organizacijas atlikti sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras ir elektroniniame kataloge pateikti naudojimui daugiabučių namų renovacijos modulį, kuriame galima būtų įsigyti visus reikalingus renovacijos darbus ir paslaugas.

CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas. CPO LT nuotr.

Kartais girdimas nepasitenkinimas, neva CPO LT viešojo pirkimo procedūras vykdo per ilgai. Su viešųjų pirkimų specifika nesusidūrusiam žmogui sunkiai įsivaizduojama, kad pirkimo procesas kataloge gali skirtis nuo įprasto pirkimo parduotuvėje. Retas įsigilina, kad viešojo sektoriaus pirkimai yra griežtai reglamentuoti. Įstatymais numatyta pirkimų vykdymo trukmė, kurios niekas, taip pat ir CPO LT, negali pakeisti.

Netinkamai pateikti dokumentai – papildomos laiko sąnaudos

„Mūsų tikslas – skaidriai, kokybiškai organizuoti ir įvykdyti renovacijos, kaip ir ne vieną dešimtį kitų CPO LT katalogui reikalingų darbų ir paslaugų pirkimų, kad to daryti nereikėtų pirkėjui. Siekiame, kad CPO LT katalogo asortimentas tenkintų kuo daugiau perkančiųjų organizacijų poreikių, kad siūlomi darbai ir paslaugos būtų kokybiški, kainos realios“, – pabrėžė CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas.

CPO LT privalo užtikrinti visų viešųjų pirkimų terminų laikymąsi. Įdėmiai tikrinama kiekviena pateikta paraiška ir pasiūlymas. Pasitaiko, pasak CPO LT direktoriaus, kad ir kvalifikaciniai reikalavimai pagrindžiami netiksliai, tiekėjai dėl neatidumo ar kitų priežasčių netinkamai pateikia dokumentus, prireikia prašyti pasiūlytų kainų pagrindimo, o visa tai – taip pat papildomos procedūros ir visa tai sudaro tas laiko sąnaudas, kurias patiria CPO LT tam, kad po jos atlikto darbo perkančiosioms organizacijoms to daryti nereiktų.

„CPO LT katalogas – tai priemonė perkančiosioms organizacijoms paprastai ir skaidriausiu būdu pasinaudoti tuo, ką už juos padarė CPO LT – nebegaištant laiko procedūroms, įsigyti tai, ko reikia“, – sako R. Černiauskas.

Rangos darbų modulis koreguotas įvertinus suinteresuotų pusių pasiūlymus

2013 m. rudenį CPO LT inicijavo ir gavo daugiabučių namų renovacija suinteresuotų institucijų (LR Aplinkos ministerijos, BETA, Lietuvos statybininkų asociacijos, Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų ir kt.) pastabas ir pasiūlymus dėl esančio CPO LT elektroninio katalogo rangos darbų modulio tobulinimo.

Pasiūlyta papildyti specifikacijas, optimizuoti kvalifikacinius reikalavimus, peržiūrėti atrankos ir vertinimo kriterijus. Atsižvelgdama į nurodytą poreikį, CPO LT kreipėsi į pagrindinę Daugiabučių namų renovacijos programą įgyvendinančią instituciją su prašymu pateikti programos poreikį užtikrinančią pirkimo techninę specifikaciją, įtraukiant inovatyvius sprendimus, kaip, pvz.: geoterminio šildymo, saulės kolektorių sistemų, rekuperacinės ventiliacijos ir kt., taip pat liftų atnaujinimo ir modernizavimo, priemones.

2013 m. gruodžio 9 d. buvo gautos Aplinkos ministerijos parengtos rangos darbų techninės specifikacijos, jos buvo paskelbtos CVPP (Centriniame viešųjų pirkimų portale), kad norintieji dalyvauti tiekėjai galėtų detaliai susipažinti su ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų specifikacijomis. Galutinai suderinus ketinamų vykdyti pirkimų nuostatas ir specifikacijas, 2014 metų sausio 30 d. buvo paskelbti „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų su projektavimo paslaugomis užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ ir „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ viešieji pirkimai.

Paraiškų teikimo terminas – 30 darbo dienų. Per šį laikotarpį (iki 2014 kovo 3 d.) dalyvauti pirkimuose buvo pateikta 261 paraiška.

Kartais ta pati klaida taisoma ir kelis kartus

Šių paraiškų vertinimas vyko iki balandžio 25 dienos. Jo metu buvo patikrinta kiekviena pateikta paraiška: ar paraiškų tiekėjai atitinka nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, ar visi privalomi dokumentai pateikiami, ar jie pasirašyti tų asmenų, kurie privalo juos pasirašyti.

Šiame etape paraiškose randama daugiausia netikslumų. Dėl pasitaikančio neatidaus ir atsainaus požiūrio į paraiškos rengimą, dokumentai pateikiami nesukomplektuoti, trūksta įmonių vadovų ir atsakingų darbuotojų parašų, ypač dažnai paliekamos klaidos pateikiamuose skaičiavimuose.

Nustatę netikslumų, klaidų, CPO LT darbuotojai prašė tiekėjų pareikti patikslintus, pataisytus ar trūkstamus dokumentus. Ypač dažnai „pamirštama“ pateikti dokumentus, įrodančius tiekėjų atitikimą minimaliesiems kvalifikacijos reikalavimams arba pateikiami neatitinkantys reikalavimus (negaliojantys, netinkamos formos ir pan.). Daugumos paraiškų tiekėjams pakakdavo vieno prašymo klaidoms ištaisyti, tačiau buvo ir tokių, su kuriais teko kelis kartus tikslinti tą pačią klaidą. O visa tai reikalauja labai daug laiko.

Kainų pasiūlymai teikiami iki birželio 4 dienos

Sekančiame etape, įvertinus tiekėjų kvalifikaciją, tarp tinkamų buvo vykdoma kvalifikacinė atranka, t.y., tarpusavyje lyginami tiekėjų kvalifikacinės atrankos balai ir jų pagrindu sudaroma teikėjų eilė balų didėjimo tvarka. Vadovaujantis pirkimo dokumentais, tiekėjų eilė buvo suskirstyta į 5 grupes, pagal perkančiųjų organizacijų ketinimų įsigyti darbų maksimalią kainą.

Balandžio 25 d. paskelbti įvertinimo rezultatai ir 257 paraiškų tiekėjai, atitinkantys visus reikalavimus, buvo pakviesti iki birželio 4 d. teikti kainos pasiūlymus. Gauti pasiūlymai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata, analizuojami, ar atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, ar pasiūlymo forma yra tinkama, ar pateikti visų perkamų darbų įkainiai, ar pasiūlymo forma nėra pakeista, lyginant su CPO LT pateikta forma. Visi kainų pasiūlymai surašomi didėjančia tvarką ir skaičiuojamas kainų skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios. Tiekėjų, kurių kainos 15 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų kainų aritmetinį vidurkį, prašoma pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą.

Po šių procedūrų paskelbiama tiekėjų pasiūlymų eilė ir tiekėjai kviečiami pasirašyti preliminariąsias sutartis. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 22d. sutartys negali būti pasirašomos anksčiau, nei pasibaigia 15 dienų sutarčių sudarymo atidėjimo terminas.

„Visa tai ir užtrunka tikrai pakankamai ilgai ir su viešaisiais pirkimais nesusijęs žmogus tikrai gali pagalvoti ar net prasitarti apie biurokratizmą, neveikimą ar kt. Norėtųsi tikėti, kad pateikta informacija bus naudinga siekiant supratimo, kam reikalingos ir kuo pasitarnauja perkančiosioms organizacijoms CPO LT teikiamos paslaugos“, – sakė CPO LT direktorius R. Černiauskas.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: