Perkančiosioms organizacijoms pristatytas horizontaliojo kelių ženklinimo modulis

VšĮ CPO LT surengė atvirų durų dieną, skirtą supažindinti perkančiąsias organizacijas su naujų elektroninio katalogo moduliu – horizontaliuoju kelių ženklinimu. Šis modulis, pirmiausia, aktualus savivaldybėms ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (LAKD), kurie yra pagrindiniai šių darbų užsakovai.

CPO LT projektų vadovas Arturas Maruškevičius pristatė horizontaliojo kelių ženklinimo modulį ir atliko tęstinį pirkimą, smulkiai paaiškindamas techninės specifikacijos pasirinkimą, kitų privalomų užsakymo parametrų įvedimą elektroninėje sistemoje. Prelegentas atkreipė dėmesį, kad, atsižvelgus į tiekėjų pasiūlymus ir pageidavimus, parengta detalizuota techninė specifikacija, nes tai užtikrins galimybę kuo tiksliau pateikti darbų įkainius. A. Maruškevičius atkreipė dėmesį, kad centralizavus šį  pirkimą, perkančiosioms organizacijoms jau nebereikės pačioms vykdyti visų viešojo pirkimo procedūrų, dažnai trunkančių net iki metų. Dabar vos per keletą dienų bus galima įsigyti horizontalaus kelių ženklinimo darbus.

Renginio dalyvius  taip pat domino galimybė užsakymą skaidyti į dalis, vienu pirkimu įsigyti darbus skirtingiems šalies regionams. Į šiuos ir kitus su užsakymo formavimu susijus klausimus buvo pateikti išsamūs atsakymai.

Ne mažiau dėmesio susilaukė horizontaliojo kelių ženklinimo modulio pirkimo sutartis. Pristatant sutarties nuostatas akcentuota, kad jomis siekiama maksimaliai atstovauti perkančiųjų organizacijų interesus, užtikrinti darbų kokybę.  Tuo pačiu ši sutartis yra pakankamai lanksti, nes joje nėra perteklinio detalizavimo, todėl tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams nereikia prisiimti sunkiai įgyvendinamų įsipareigojimų.

Karštų diskusijų sulaukė pirkimo sutartyje tiekėjams numatytos sankcijos dėl netinkamo sutarties įsipareigojimų vykdymo. Buvo atkreiptas dėmesys, kad tiekėjams  numatytos  sutartinės atsakomybės sąlygos gina perkančiųjų organizacijų interesus ir skatina tiekėjus laiku bei kokybiškai atlikti visus numatytus darbus.

Direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, apibendrindama susitikimą,  ragino perkančiąsias  organizacijas aktyviai naudotis CPO LT elektroninio katalogo teikiama galimybe paprasčiau, greičiau ir skaidriau įsigyti šias paslaugas. Taip pat pakvietė  informuoti  CPO LT  dėl iškilusių problemų  formuojant ir  teikiant  užsakymą  ar vykdant pirkimo sutartį. Toks grįžtamasis ryšys ateityje padės dar geriau atliepti perkančiųjų organizacijų poreikiams viešųjų pirkimų srityje.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: