Perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams atvirų durų dienoje pristatyti statybos ir renovacijos darbų grupės pirkimai

CPO LT, tęsdama atvirų durų ciklą perkančiosioms organizacijoms (PO) ir tiekėjams, spalio 17 d. pakvietė juos į renginį, skirtą statybos ir renovacijos darbų moduliams pristatyti. Jų elektroniniame kataloge yra 7:
• statinių rangos darbai be projektavimo;
• statinių (inžinierinių) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;
• statinių (pastatų) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;
• statinio projekto ekspertizė;
• statinio statybos techninė priežiūra;
• energijos vartojimo pastatuose auditas;
• investicijų plano ir energinio naudingumo sertifikato rengimo paslaugos.

CPO LT direktorius D. Vedrickas gausiai susirinkusiems dalyviams pažymėjo, kad statybos ir renovacijos darbų bei paslaugų moduliai yra vieni paklausiausių CPO LT elektroniniame kataloge. „Todėl nuolatinis dėmesys skiriamas ne tik kiekybinei jų plėtrai, bet ir kokybei. PO ir tiekėjų – modulių naudotojų – pastabos, pasiūlymai, pageidavimai yra svarbus veiksnys, leidžiantis CPO LT tobulinti šiuos centralizuotų viešųjų pirkimų įrankius ir plėsti jų asortimentą. Tikimės, kad tai padės mums parengti dar patrauklesnę ir jums patogesnę naudotis priemonę “, – teigė įstaigos vadovas.

PO viešųjų pirkimų specialistai daugiausia klausimų turėjo dėl statinių rangos darbų be projektavimo modulio, užsakymų jame formavimo bei Pagrindinių sutarčių vykdymo. Išsamius atsakymus į visus klausimus pateikė Kristina Gaižutienė, antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovė, Zigmas Aleksandravičius, konsultavimo ir analizės skyriaus konsultantas, Arturas Maruškevičius, informacinių sistemų skyriaus projektų vadovas, kiti CPO LT darbuotojai.

PO kilo nemažai klausimų, susijusių su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimu, investicinių projektų rengimu. Kaip matyti iš pasisakymų, tiekėjams aktualiausia problema yra savalaikis užsakovų atsiskaitymas už atliktus darbus. Jie kėlė klausimą dėl sutartyje numatytų terminų atsiskaitymams už atliktus darbus / suteiktas paslaugas nesilaikymo. Todėl Atvirų durų dienoje dalyvavę Aplinkos ministerijos Būsto skyriaus vyr. specialistė Ona Burneikaitė-Raugalienė ir BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas paaiškino, kaip vyksta šios programos finansavimas, kodėl sutrinka atsiskaitymai laiku.

Renginio pabaigoje dalyviai pasinaudojo galimybe individualiai pasikonsultuoti su CPO LT pirkimų vadovais, konsultantais dėl jiems rūpimų ar neaiškių elektroninio katalogo naudojimo, užsakymų krepšelio formavimo, sutarčių įgyvendinimo bei administravimo klausimų.

Atvirų durų dienos dalyviai užpildė anketas, kuriose net 94 proc. respondentų renginį įvertino labai gerai ir gerai, 96 proc. nurodė, kad yra patenkinti CPO LT konsultavimo kokybe. Anketose PO ir tiekėjai taip pat išreiškė siūlymus dėl Pagrindinių sutarčių tobulinimo. Plačiau su apklausa galima susipažinti čia.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: