Norėdamos sutaupyti gydymo įstaigos perka kartu

Liaudyje labai populiarų pasakymą, kad urmu pirkti yra pigiau tam tikra prasme galima pritaikyti ir kalbant apie konsoliduotus viešuosius pirkimus. Nors tokie pirkimai prieš kelerius metus mūsų šalyje dar buvo palyginti neįprastas dalykas, pastaruoju metu jie labai populiarėja. O bene aktyviausiai konsoliduotų pirkimų galimybe naudojasi sveikatos priežiūros sektoriaus įstaigos.

Kas yra konsoliduoti viešieji pirkimai ir kuo jie ypatingi bei naudingi, paaiškina tokius pirkimus atliekančios viešosios įstaigos CPO LT patarėja Lina Romančikaitė-Klingienė. Anot jos, viešajam sektoriui, skirtingai nei paprastam žmogui ar verslui, perkant reikalingas prekes ar paslaugas galioja visai kitos taisyklės – pastarąsias aiškiai apibrėžia Viešųjų pirkimų įstatymas. Įstatymu taip pat nustatyta, kad už perkančiąsias organizacijas sudėtingas ir paprastai gana ilgai užtrunkančias viešųjų pirkimų procedūras gali atlikti viešoji įstaiga CPO LT. Visos CPO LT vykdomos viešųjų pirkimų procedūros nuo pirmo iki paskutinio veiksmo yra viešai prieinamos, matomos, tad taip užtikrinama, kad pirkimo procesas būtų maksimaliai skaidrus.

– Siūlote naudotis CPO LT paslauga – bendrais konsoliduotais viešaisiais pirkimais, kuo jie skiriasi nuo paprastų viešųjų pirkimų?

– Esminis skirtumas būtų tas, kad perkančiosios organizacijos susivienija tam tikram prekių ar paslaugų pirkimui, kitaip tariant, viešajame pirkime dalyvauja ne viena, o mažiausiai dvi įstaigos. Ribos, kiek daugiausia įstaigų gali dalyvauti tame pačiame pirkime, nėra, dažniausiai vykdant pirkimus, susijungia nuo 2 iki 5 įstaigų. Tačiau esame įvykdę ir tokį pirkimą, kai kartu reikalingas prekes pirko net 32 gydymo įstaigos. Tuomet buvo perkama sezoninė gripo vakcina bei dviejų rūšių meningokokų B grupės vakcinos.

– Ar tiesa, kad sveikatos priežiūros sektoriaus įstaigos yra aktyviausiai konsoliduotųjų pirkimų galimybe besinaudojančios perkančiosios organizacijos?

– Taip, jų skaičius per 2 metus išaugo 5 kartus. Gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigos jau įvertino konsoliduotųjų viešųjų pirkimų naudą. Vien per pirmuosius tris šių metų ketvirčius medicinos sektoriaus įstaigos įvykdė 61 konsoliduotą pirkimą.

– Kas konsoliduotuose viešuosiuose pirkimuose perkama dažniausiai?

– Šiemet sveikatos priežiūros įstaigos dažniausiai jungėsi pirkdamos biuro reikmenis (31 pirkimas), vaistus (24 pirkimai), kompiuterinę įrangą (5 pirkimai) bei spausdintuvus (1 pirkimas). Bendra šių užsakymų vertė siekė beveik 2,8 milijonus eurų, tačiau didžiąją dalį šios sumos sudarė vaistų pirkimo išlaidos – šiemet šiems pirkimams gydymo įstaigos jau išleido beveik 2,6 milijonus eurų. Svarbu yra tai, kad konsoliduotuoju būdu perkant vaistus įstaigoms pavyko sutaupyti beveik 400 tūkstančių eurų, kas sudaro apie 13 procentų šiems pirkimams numatyto biudžeto.

– Taigi, drąsiai galima teigti, kad bendri pirkimai padeda sutaupyti?

– Tikrai taip. Statistika šiuo klausimu išties iškalbinga. Bendrai pirkdamos kompiuterinę įrangą įstaigos išleido 120,3 tūkstančio eurų bei sutaupė daugiau kaip 44 tūkstančius eurų, t. y, net 27 procentus savo bendrai numatyto biudžeto. Visa suma, skirta biuro reikmenims, siekė 75,5 tūkstančius eurų, tačiau kanceliarinių prekių, perkant bendrai, buvo įsigyta 12,2 tūkstančio eurų pigiau, nei planuota. Bendradarbiaudamos dėl spausdintuvų pirkimo, kurių vertė siekė beveik 22,4 tūkstančius eurų, Centro ir Šeškinės poliklinikos sutaupė net 25 proc. pirkimui numatytų lėšų. Bendrai konsoliduotųjų pirkimų metu sveikatos priežiūros įstaigoms pavyko sutaupyti iš viso apie 462,2 tūkstančio eurų. Išanalizavus kitų įstaigų faktines įsigijimo kainas buvo nustatyta, kad jei jos vykdytų savarankiškus pirkimus ir neapjungtų savo poreikių, kanceliarinius reikmenis įsigytų apie 47 proc. brangiau, vaistus – apie 14 proc., kompiuterinę ir biuro įrangą – apie 7 proc., o spausdintuvus – apie 3 proc. didesne kaina. Taigi, tikrai apsimoka pirkti bendrai.

– Ar galima teigti, kad konsoliduoti viešieji pirkimai yra dviguba užkarda korupcijai? Nes jie vykdomi per CPO LT, be to, pačios įstaigos dalyvaujančios bendrame pirkime, viena kitą kontroliuoja.

– Pirmiausia, reikėtų akcentuoti tai, kad konsoliduoti pirkimai leidžia nemažai sutaupyti – taupomi yra ir finansai, nes prekių ar paslaugų įsigyjama mažesne kaina, ir laikas. Kadangi organizacijos perka bendrai per mus, yra eliminuojama galimų išankstinių neskaidrių susitarimų su tiekėjais tikimybė. O tai ypač svarbu korupcijos prevencijai.

– Ar tiesa, kad konsoliduotus pirkimus vykdo tik stambios gydymo įstaigos?

– Vykdydamos konsoliduotus pirkimus mažesnės įstaigos dažniausiai jungiasi prie teritoriškai arti esančių kitų mažesnių įstaigų (pavyzdžiui, susijungia 3-4 Vilniaus miesto poliklinikos), o didesnės ligoninės – prie kitų didesnių ligoninių, nepriklausomai, kaip jos toli viena nuo kitos. Toks pasiskirstymas – labai natūralus, nes skiriasi pirminių sveikatos priežiūros centrų ir didžiųjų šalies ligoninių poreikiai. Tarkime vaistus konsoliduotu būdu dažniausiai perka stambesnės ligoninės: Santaros klinikos, Kauno klinikos, Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Nacionalinis vėžio institutas, Žalgirio klinika ir kt. Iš 24 konsoliduotų vaistų pirkimų 14 įvykdė būtent klinikos ir ligoninės. Tuo tarpu priminės sveikatos priežiūros centrai, poliklinikos, bendrosios praktikos gydytojų centrai dažniau jungiasi pirkdami biuro reikmenis – 23 iš 31 biuro reikmenų konsoliduoto pirkimo įvykdė būtent šios įstaigos.

– Tačiau konsoliduotų pirkimų galimybės dar nėra iki galo išnaudotos?

– Taip, ypač jei kalbame apie vaistų pirkimus. Vertinant tai, kiek ir kokių vaistų perka atskiros perkančiosios organizacijos, matome, kad beveik 450 pozicijų vaistų perka bent 2 gydymo įstaigos, taip pat turime apie 40 pozicijų vaistų, kuriuos perka nuo 100 iki 148 gydymo įstaigų. Taigi, iš esmės, perkama tas pats. Nepaisant to, kad konsoliduotų pirkimų skaičius kasmet didėja, gydymo įstaigos dar turi didžiulį neišnaudotą konsoliduotų pirkimų potencialą, kuris leistų racionaliai ir efektyviai naudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Kalbant apie konsoliduotus pirkimus, norisi padėkoti Lietuvos gydytojų vadovų sąjungai bei Sveikatos apsaugos ministerijai – jie labai daug prisidėjo, kad šie pirkimai vis labiau populiarėja. Matome, jog gydymo įstaigų vadovai pamatė tokių pirkimų naudą.

Straipsnis parengtas remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos šiuo metu įgyvendinamu projektu „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“, finansuojamu Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis.

Šaltinis: portalas 15min:https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/sveikata/noredamos-sutaupyti-gydymo-istaigos-perka-kartu-541-1220070

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: