Tiekėjų atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams – CPO LT kontrolės akiratyje

CPO LT nuolatinį dėmesį skiria tiekėjų atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams (tuo pačiu ir pašalinimo pagrindų nebuvimui), kad elektroniniame kataloge savo prekes, paslaugas ir darbus siūlančios verslo įmonės būtų patikimi partneriai. Nors per pastaruosius metus perkančiųjų organizacijų nusiskundimų tiekėjais mažėja, vis dar išlieka jų pretenzijos dėl pristatomų prekių ar atliekamų darbų neatitikimo techninėms specifikacijoms, kokybės problemų, sutarties įsipareigojimų nesilaikymo ir pan.
2017m. lapkričio 28 d. CPO LT direktoriaus įsakymu patvirtinta centralizuotų viešųjų pirkimų tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos tikrinimo tvarka, kuria remiantis vykdomi planiniai ir neplaniniai tiekėjų patikrinimai.
Planiniai tiekėjų tikrinimai yra vykdomi kiekvieną kartą prieš atnaujinant pirkimų modulį. Jei kalendoriniais metais modulis nėra atnaujinamas, tada vis tiek vykdomas planinis patikrinimas. Jo metu tikrinama, ar tiekėjų kvalifikacija atitinka jų deklaruotą, ar nėra kitų pašalinimo pagrindų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme.
Per 2019 m. I-III ketv. įvykdyta 13 planinių elektroninio katalogo tiekėjų patikrinimų. Dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir jų kvalifikacijos buvo tikrinami kompiuterinės ir biuro įrangos, elektros energijos, fiksuoto ir judriojo ryšio, spausdinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo, apsaugos, vertimo, valymo, pašto ir kurjerių, investicinių paslaugų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo, statinių (inžinerinių) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, biuro reikmenų ir kilimėlių nuomos ir keitimo modulių tiekėjai. Džiugu, kad 11-oje modulių tiekėjų kvalifikacija atitiko viešųjų pirkimų ir konkursų sąlygų reikalavimus.
Tačiau, patikrinus bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymų modulio tiekėjų finansinį ir ekonominį, techninį ir profesinį pajėgumą, paaiškėjo, kad ne visi atitinka jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus arba turi kitų pažeidimų, kaip antai, socialinio draudimo įsiskolinimus. CPO LT ypatingai rūpinasi, kad centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose per elektroninį katalogą dalyvautų tik patikimi tiekėjai, todėl net 13 statybos įmonių buvo pašalinta iš jo dėl patikrinimo metu nustatytų neatitikimų.
Gavusi iš perkančiųjų organizacijų ar kitų suinteresuotų įmonių nusiskundimus ar kitą informaciją dėl tiekėjų, CPO LT atlieka jų neplaninius patikrinimus. 2019 m. tokie patikrinimai buvo vykdomi investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugų modulio tiekėjų. Patikrinus juos, vienas tiekėjas buvo pašalintas iš elektorinio katalogo, o antrojo tiekėjo kvalifikaciniuose reikalavimuose pažeidimų nerasta.
CPO LT, bendradarbiaudama su perkančiosiomis organizacijomis, numato ir ateityje nuolat tikrinti tiekėjų kvalifikaciją, siekdama užtikrinti, kad tik pajėgiausi, kvalifikuočiausi verslo subjektai dalyvautų centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose elektroniniame kataloge.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: