Perkančiosios organizacijos pateikė savo nuomonę apie vaistų pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą

2013 metais per Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT elektroninį katalogą vaistinių preparatų centralizuotai nupirkta daugiau nei už 108 mln. litų (virš 31 mln. eurų), o 2014 metais, pirkimų vertė išaugo dvigubai – iki daugiau nei 204 mln. litų (virš 59 mln. eurų). Vien nuo 2015 metų sausio mėnesio, centralizuotai jau nupirkta beveik už 66 mln. litų (beveik 19 mln. eurų).

CPO LT ypatingą dėmesį skiria medikamentų pirkimus vykdančių perkančiųjų organizacijų poreikių analizei, siekiama nuodugniau išsiaiškinti pirkėjų lūkesčius. Atsižvelgti į pastabas bei pageidavimus tobulinant pirkimo procesą ir pirkimų dokumentus  – nuolatinis CPO LT veiklos prioritetas.

Šiuo metu veikiantis vaistų modulis funkcionuoja nuo 2014 metų liepos mėnesio. Jame galima įsigyti 1560 pavadinimų vaistinių preparatų, kuriuos tiekia 15 Lietuvos ir užsienio farmacijos kompanijų. Pagrindinis CPO LT duomenų šaltinis pirkimų procesui pagerinti – perkančiųjų organizacijų pateikta informacija bei vertinimai apie CPO LT elektroniniame kataloge siūlomą vaistų asortimentą, pirkimų procedūras, sudarytas sutartis ir jų sąlygas. Šiuo tikslu, jau antri metai iš eilės, CPO LT vykdo perkančiųjų organizacijų anketinę apklausą. Šių metų vasario – kovo mėnesiais 129 perkančiosioms organizacijoms, įsigyjančioms vaistinius preparatus per CPO LT elektroninį katalogą, buvo išsiųsti individualūs kvietimai dalyvauti apklausoje. Be to, siekiant kuo didesnės respondentų auditorijos, tas pats klausimynas buvo patalpintas ir CPO LT internetinėje svetainėje.

Apklausos turinys visų pirma turėjo užtikrinti vaistų modulio asortimento, pagrindinės sutarties turinio aktualiausių klausimų respondentams analizę. Klausimyne pateikti klausimai perkančiosioms organizacijoms leido pareikšti savo nuomonę dėl centralizuotų viešųjų vaistų pirkimų modulio. Apklausos struktūra užtikrino respondentų pateikiamų atsakymų automatinę kontrolę bei patikimumo užtikrinimą

Atsakymus pateikė 62 respondentai, t. y. 48 proc. visų tiesiogiai kviestųjų dalyvauti apklausoje. Absoliučios daugumos – 92 proc. perkančiųjų organizacijų poreikiai dėl vaistinių preparatų pirkimo CPO LT kataloge tenkinami.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau minėto klausimo turinys tiesiogiai sietinas su Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. 5 d. nuostata, įpareigojančia įsigyti centrinės perkančiosios organizacijos kataloge esančias prekes, kai jos atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir kai jų pati perkančioji organizacija negali įsigyti efektyviau. Atsižvelgiant į rezultatus, darytina išvada, kad perkančiosios organizacijos ne tik aktyviai naudojasi CPO LT elektroninio katalogo galimybėmis, bet ir jau minėtas teisinis reglamentavimas efektyvus praktikoje.

Nors pati CPO LT nerengia vaistinių preparatų techninių specifikacijų, o remiasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei perkančiųjų organizacijų pateikta informacija. Būtent pirkėjų nuomonė bei jų vertinimas yra svarbiausi, siekiant suformuoti racionalų vaistų modulį kataloge, optimaliai atitinkantį poreikius. Tuo tikslu respondentų taip pat buvo klausta dėl vaistų techninių specifikacijų tobulinimo. 83 proc. jų nematė trūkumų ir buvo patenkinti, o 17 proc. apklaustųjų pateikė konkrečius pasiūlymus, į kuriuos įvertinus galimybes bus atsižvelgta. Kitaip tariant didžioji dauguma (83 proc.) vaistinių preparatų, reikalingų perkančiosioms organizacijoms yra kataloge.

 

Apklausos metu išaiškėjo, kad absoliuti dauguma perkančiųjų organizacijų teigiamai vertina galimybę kataloge matyti vaistinių preparatų gamintojų suteiktus pavadinimus, pakuotę. 95 proc. respondentų nurodė, kad tai yra informatyvu ir reikalinga, todėl jie atsižvelgia į šią informaciją formuodami užsakymą. Darytina išvada, kad CPO LT sukurtas įrankis vykdyti pirkimus yra funkcionalus ir praktiškai naudojamas.

Anketinio tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti ar perkančiosioms organizacijoms yra patogu ir priimtina, kai vaistų pirkimo pagrindinės sutarties priede nurodomas gamintojo suteiktas vaistinio preparato pavadinimas. Apklausos rezultatas parodė, kad 84 proc. respondentų nuomone tai yra patogu, 13 proc. – sutiko iš dalies ir vos 3 proc. –  pasisakė prieš.

 

Perkančiųjų organizacijų pageidavimu, šių metų kovo 13 d. CPO LT surengė susitikimą, į jį pakviesdama visas perkančiąsias organizacijas, vykdančias vaistinių preparatų pirkimus per CPO LT katalogą. Susitikimo metu vyko diskusija, kurioje aptarta CPO LT katalogo funkcionalumai bei naujojo pirkimo galimybės, diskutuota vaistų modulio, sutarčių sąlygų tobulinimo klausimais ir ieškota būdų, kaip maksimaliai tenkinti perkančiųjų organizacijų medikamentų poreikį, plėsti modulio funkcionalumus.

Nuolatinė rinkos analizė ir bendradarbiavimas su perkančiosiomis organizacijomis leidžia CPO LT tobulinti centralizuotus viešuosius pirkimus, tenkinant visus perkančiųjų organizacijų poreikius ir lūkesčius, užtikrinti kokybišką ir skaidrų vaistų pirkimo procesą.

CPO LT nuoseklaus darbo dėka, vykdant viešuosius vaistinių preparatų pirkimus, pasiekti labai geri rezultatai. Atlikta apklausa įrodo CPO LT tobulėjimą šioje srityje ir norą pateisinti visus perkančiųjų organizacijų lūkesčius.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: