Pirkimai pagal pavedimą

Viešoji įstaiga CPO LT atlieka pirkimus kitų perkančiųjų organizacijų / perkančiųjų subjektų (Perkančioji organizacija) vardu. Jūs galite pavesti dalį arba visus (išskyrus pirkimus iki 5 000 Eur) pirkimus atlikti CPO LT.

TEIKIAME ŠIAS PASLAUGAS:
1. Pirkimo vykdymo paslaugą:
– konsultavimas pirkimų planavimo procese, techninės specifikacijos ir kitų dokumentų rengimo metu;
– pirkimo dokumentų parengimas ir pirkimo procedūrų nuo pirkimo pradžios iki sutarties pasirašymo atlikimas (Perkančioji organizacija turi galimybę į CPO LT komisiją deleguoti ekspertą ar komisijos narį);
2. Paslaugas pasibaigus pirkimui: procedūrų ataskaitų teikimas, skelbimų apie sudarytas sutartis, sutarčių, laimėjusių pasiūlymų viešinimas.
3. Pirkimui reikalingos IT infrastruktūros sukūrimas (pavyzdžiui, Perkančiosios organizacijos sukurtoje dinaminėje pirkimo sistemoje konkrečių pirkimų vykdymui).

PASLAUGŲ TEIKIMUI:
1. Naudojama programinė įranga pirkimo valdymui (pirkimų planavimui, inicijavimui, informacijos sisteminimui). Perkančiosioms organizacijoms suteikiama galimybė naudotis programine įranga, jos darbuotojai apmokomi ir konsultuojami.
2. Naudojami standartiniai dokumentai, įskaitant sutartis.
3. Vadovaujamasi įgyta patirtimi ir geriausia pirkimų praktika.

SVARBU ŽINOTI:
Perkančiajai organizacijai nereikia atlikti viešojo pirkimo, įsigyjant aukščiau nurodytas CPO LT teikiamas centralizuotos pirkimų veiklos paslaugas (Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 5 d.).

KITA INFORMACIJA:
1. Bendra informacija apie pirkimų vykdymo procesą.
2. Paslaugų teikimui taikomi paslaugų tarifai, nustatyti Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu.
3. Pirkimo procedūros atliekamos pagal CPO LT vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisykles.
TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS.

Edita Ališauskaitė-Vorožeikinienė,  CPO LT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertė, tel. 8 637 30732, el. paštas: [email protected]

Vilma Raudonienė,CPO LT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertė,tel. 8 658 34005, el. paštas: [email protected]