Baldai 2023

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos

  • Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti ikimokyklinių įstaigų, mokyklinius, biuro, medicininius, metalinius, laboratorinius, sodo, virtuvės ir kt. baldus.
  • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge galima iki 2029-05-30.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;

2. Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;

3. Pirkimo objekto techninė specifikacija;

4. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d. d.];

5.    Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 60 iki 180 k. d.];

6.    Prekių pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 30 iki 150 k. d.];

7.    Perkamų prekių maksimalūs kiekiai;

8.    Prekių pristatymo vieta;

9.    Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;

10.  Konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);

11.   Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)] arba [Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data];

12.   Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo [vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas];

13.   Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo [vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas];

14.  Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: [kaina] arba [kainos ir kokybės santykis] (Užsakovas pasirenka). Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau Pirkimo dokumentų C dalies 3 priede „Pasiūlymų kainos ir kokybės vertinimo kriterijai ir tvarka“).

DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji.

15. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos eurais dviejų skaičių po kablelio tikslumu;

16. PVM tarifas [21%];

17. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;

18. Atsiskaitymo terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];

19. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka: (nurodomas mokamo avanso procentas [nuo 5 iki 30] proc. nuo Pirkimo sutarties vertės)];

20. Informacija apie alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;

21. Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;

22. Pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba;

23. Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą.

24. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami baldų dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Pirkėjas).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausima

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: