Buitinių atliekų surinkimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma

Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima įsigyti buitinių atliekų surinkimo paslaugas. Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge galima iki 2029 m. gruodžio 20 d.

Pirkimas suskaidytas į 3 kategorijas:
1. Kategorija – Tik nepavojingųjų buitinių atliekų surinkimo paslaugos;
2. Kategorija – Nepavojingųjų ir pavojingųjų (kai perkamos kartu) ar tik pavojingųjų buitinių atliekų surinkimo paslaugos.
3. Kategorija – Pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo paslaugos.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti pirkimo dokumentų C dalies 1 priede nurodyta informaciją:
Pirkimo dokumentų C dalies 1 priedas „Kvietimas pateikti pasiūlymus“.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Konkretus pirkimas Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį (pasirenka Užsakovas pagal poreikį).
Žalias pirkimas Žaliasis pirkimas Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – AM aprašas) 4 p. reikalavimus:
„4.4. nėra produktų sąraše, tačiau: 4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“).
Vadovaujantis AM aprašo 4.3 papunkčiu, DPS nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Užsakovas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: