Darbo rūbai

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma

Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti standartinius (pagamintus) darbo rūbus, darbo rūbų nuomą bei nestandartinių (pagal užsakymą gaminamų) darbo rūbų ir vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2029-10-11.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas I. Kvietime pateikti pasiūlymą dėl standartinių (pagamintų) darbo rūbų pirkimo ir nuomos
pateikiama ši informacija:1. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) (nuo 8 iki 15 d. d.);
2. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis (nuo 2 mėn. iki 36 mėn.);
3. Prekių tiekimo terminas ne ilgiau kaip (nuo 1 mėn. iki 35 mėn.);
4. Perkamų prekių maksimalūs kiekiai;
5. Prekių pristatymo vieta;
6.Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
7. Konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
8. Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data (ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)) arba (Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data);
9. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
10.Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: (kaina) arba (kainos ir kokybės santykis) (Užsakovas pasirenka). Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau Pirkimo dokumentų C dalies 3 priede „Pasiūlymų kainos ir kokybės vertinimo kriterijai ir tvarka“).
DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji.
11. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos eurais dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
12. PVM tarifas (21%);
13. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
18. Atsiskaitymo terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
19. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai (Avansiniai mokėjimai nėra numatyti) arba (Avansinio mokėjimo tvarka: (nurodomas mokamo avanso procentas (nuo 5 iki 30) proc. nuo užsakymo vertės));
20. Informacija apie alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
21. Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
22. Pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba;
23. Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą.
24. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

II. Kvietime pateikti pasiūlymą dėl nestandartinių (pagal užsakymą gaminamų) darbo rūbų pateikiama ši informacija:

1. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) (nuo 8 iki 15 d. d.);
2. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis (nuo 2 iki 36 mėn.);
3. Prekių tiekimo terminas ne ilgiau kaip (nuo 1 mėn. iki 35 mėn.);
4. Perkamų prekių maksimalus kiekis;
5. Prekių teikimo vieta;
6. Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
7. Konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
8.Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data (ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)) arba (Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data);
9. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
10. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal (kainą) arba (kainos ir kokybės santykį) (Užsakovas pasirenka). Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. Pirkimo dokumentų C dalies 3 priede „Pasiūlymų kainos ir kokybės vertinimo kriterijai ir tvarka“).
DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji.
11. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos eurais dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
12. PVM tarifas (21%)
13. Atsiskaitymo terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
14. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai (Avansiniai mokėjimai nėra numatyti) arba (Avansinio mokėjimo tvarka: ) (nurodomas mokamo avanso procentas (nuo 5 iki 30) proc. nuo užsakymo vertės);
15. Informacija apie alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
16. Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
17. Pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba;
18. Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą.
19. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį (pasirenka Užsakovas pagal poreikį).
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Užsakovas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: