Elektros energija 2023

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos:

Kintama kainodara
Fiksuotos kainodaros (vertės išpirkimo)
Fiksuotos kainodaros (kiekio išpirkimo)
Pagal šias sutarties sąlygas galima: įsigyti elektros energiją, vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2033-10-26.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Pasirinkite ketinamos sudaryti sutarties kainos apskaičiavimo būdą: fiksuoto įkainio arba kintamo įkainio;
pasirinkus fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdą, nurodykite reikalingą (-us) elektros energijos tarifą (-us): vienos ir (ar) dviejų laiko zonų tarifą (-us), ir (ar) diferencijuotą pagal laiko intervalus tarifą (-us) bei nurodykite suvartojamą elektros energijos kiekį per sutarties galiojimo laikotarpį;
pateikite informaciją, ar pirkimo objektas skaidomas/neskaidomas į dalis;
pasirinkus fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdą, nurodykite pirkimo sutarties tipą (1 Pirkimo sutarties tipas: Pirkimo sutartyje nustatomos Prekės mato vieneto kainos, Užsakovas Prekės kiekius užsako pagal poreikį iki išperkama pradinė Pirkimo sutarties vertė arba baigiasi Pirkimo sutarties galiojimo terminas; 2 Pirkimo sutarties tipas: Pirkimo sutartyje nustatomi minimalūs, preliminarūs ir maksimalūs Prekės kiekiai ir Prekės mato vieneto kainos, Užsakovas įsipareigoja nupirkti kiekvieno Pirkimo sutartyje nurodyto Prekės tarifo bent vienos sudedamosios dalies minimalų Prekės kiekį, nurodytą Pirkimo sutartyje);
nurodykite konkretaus Pirkimo maksimalią kainą (maksimalų biudžetą), Eur su mokesčiais;
jei pageidaujate, nurodykite maksimalų vienos elektros energijos kilovatvalandės (1 kWh) įkainį (nurodžius šį įkainį (-ius) Pirkimo maksimali kaina bus apskaičiuojama automatiškai);
pateikite informaciją apie įsipareigojimą nupirkti Prekės už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100 procentų) pradinės Pirkimo sutarties vertės (konkretaus Pirkimo maksimalios kainos, Eur su mokesčiais) (kai taikomas 1 Pirkimo sutarties tipas);
pasirinkus kintamo įkainio apskaičiavimo būdą, nurodykite maksimalų priimtiną antkainį (eurais) už Prekės mato vieneto kainą be akcizo ir PVM;
nurodykite, kokie yra kiekvieno Užsakovo nurodyto Prekės tarifo kiekvienos sudedamosios dalies minimalūs ir maksimalūs perkami Prekės kiekiai (šie kiekiai gali sudaryti ne daugiau kaip iki ± 30 procentų Užsakovo nurodyto preliminaraus prekės kiekio) (kai taikomas 2 Pirkimo sutarties tipas);
nurodykite objektus, į kuriuos bus tiekiama elektros energija;
nurodykite, ar perkama Prekė turi būti pagaminta iš atsinaujinančių išteklių energijos;
nurodykite, ar Užsakovas yra gaminantis vartotojas. Jei yra – nurodoma įrengtos elektrinės galia, kW;nurodykite preliminarią numatomą Pirkimo sutarties įsigaliojimo datą;
nurodykite už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį;
nurodykite konkretaus pirkimo trukmę (nuo 8 iki 20 darbo dienų).
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami elektros energijos dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: