Fizioterapijos ir slaugos priemonės

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti:

 • Kėlimo ir persikėlimo įrangą
 • Priemones vaikščiojimui
 • Pacientų transportavimo vežimėlius
 • Neįgaliųjų vežimėlius
 • Medicinines širmas
 • Neštuvus
 • Ligonio priežiūros reikmenis
 • Pragulų ir opų profilaktikos ir priežiūros priemones
 • Medicinos įrangą, skirtą kineziterapijos paslaugoms teikti
 • Medicininius prietaisus
 • Terapijos priemones
 • Priemones pusiausvyrai ir koordinacijai lavinti
 • Priemones mankštai vandenyje
 • Pozicionavimo priemones
 • Fizinio aktyvumo priemones
 • Aktyvius žaidimus
 • Sensorines priemones, skirtas kineziterapijai
 • Smulkiosios motorikos lavinimo priemones
 • Uoslės stimuliacijos priemones
 • Klausos stimuliacijos priemones
 • Diagnostikos priemones.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
 1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 2. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
 3. Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
 4. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d.d.];
 5. Pirkimo sutarties galiojimo terminas [nuo 2 iki 12 mėn];
 6. Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 1 iki 6 mėn]arba [nuo 2 iki 6 mėn];
 7. Perkamų prekių maksimalus kiekis;
 8. Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis: ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės vienetų.
 9. Prekių pristatymo vieta;
 10. Konkretaus pirkimo kiekvienos prekės perkamo kiekio numatomas maksimalus biudžetas Eur su PVM;
 11. Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas) arba [Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data];
 12. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 13. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 14. PVM tarifas [0%] arba [5%] arba [21%];
 15. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų įskaitant PVM; Pasirinkus „Taip“ sutarties įvykdymo užtikrinimas bus taikomas, kai su laimėtoju pasirašytos sutarties vertė bus didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis [nuo 5 iki 10] proc. nuo pradinės sutarties vertės.
 16. Atsiskaitymo terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];
 17. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka:] (nurodomas mokamo avanso procentas nuo [5 iki 30] proc. nuo Pirkimo sutarties vertės);
 18. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretus pasiūlymas Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų arba pagal kainos ir kokybės santykį (renkasi perkančioji organizacija).
Vertinimo kriterijai, kai pasiūlymas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį:
1. Tiekėjo pasiūlyta kaina konkrečiam užsakymui (C);
2. Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius (R1);
3. Papildomas prekės garantijos terminas (R2).
Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas balais (maksimaliai 100 balų) pagal šią formulę: S=C+R1+R2.
Žalias pirkimas Pirkimo objektui nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijai, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Reikalavimai numatyti sutarties sąlygose.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: