Funkcinės lovos intensyvios terapijos skyriui (gyvavimo ciklo sąnaudos)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti funkcines lovas reanimacijai pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą.

Užsakymus galima formuoti iki 2033-05-02.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas

Formuojant užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
1)  Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2)  Pirkimo objekto techninė specifikacija;
3)  Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
4)  pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS [nuo 8 iki 15 d. d.]);
5)  Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 4 iki 36 mėn.];
6)  Perkamų prekių maksimalus kiekis;
7)  Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 2 iki 6 mėn.];
8)  per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės vienetų;
9)  Prekių pristatymo vieta;
10)  Konkretaus pirkimo maksimalus biudžetas Eur su mokesčiais;
11)  Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
12)  Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13)  PVM tarifas [0 proc. arba 21 proc. arba 5 proc.];
14)  Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų įskaitant PVM; Pasirinkus „Taip“ sutarties įvykdymo užtikrinimas bus taikomas, kai su laimėtoju pasirašytos sutarties vertė bus didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis [nuo 5 iki 10] proc. nuo pradinės sutarties vertės;
15)  Pirkimo objekto finansavimo šaltinis [(Užsakovo biudžeto lėšos) arba (ES arba trečiųjų šalių lėšos)];
16)  Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka:] (nurodomas mokamo avanso procentas nuo [5 iki 30] proc. nuo Pirkimo sutarties vertės);

Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju.
Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui.
Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: