Kelių horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

Kelių horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos 

 • Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti kelių horizontaliojo ženklinimo darbus.
 • užsakymus GALIMA vykdyti  iki 2023-07-18

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Pirkėjo nurodoma informacija formuojant užsakymą CPO LT kataloge: 

 • Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 • numatomų įsigyti darbų pavadinimaai ir Pirkimo objekto techninė specifikacija;
 • pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 • pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 1 iki 24 mėn];
 • preliminarūs kiekiai (apimtys);
 • Darbų atlikimo vieta;
 • apmokėjimo už Darbus terminas;
 • konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai;
 • preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
 • Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą ir už Pirkimo sutarties pakeitimų paskelbimą atsakingas (-i) asmuo (-enys) (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias pagal kainą tiekėjo pasiūlymas;
 • Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo įkainiai ir kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
 • PVM tarifas;
 • informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą;
 • informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
 • interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 • pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 • kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:05 val. Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis, 9:05 val.
Atnaujintas varžymasis Konkretūs pirkimai – Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą.
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Užsakovas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) tiekėjui. Gavęs sutartį, tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai 

Katalogo naudotojo instrukcija

Kaip užsakyti Kelių ženklinimo darbus  per CPO LT elektroninį katalogą

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: