Kelių horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

Kelių horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti kelių horizontaliojo ženklinimo darbus iki 2024-12-31

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Pirkėjo nurodoma informacija formuojant užsakymą CPO LT kataloge:

 • Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 • numatomų įsigyti darbų pavadinimaai ir Pirkimo objekto techninė specifikacija;
 • pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 • pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 1 iki 24 mėn];
 • preliminarūs kiekiai (apimtys);
 • Darbų atlikimo vieta;
 • apmokėjimo už Darbus terminas;
 • konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai;
 • preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
 • Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą ir už Pirkimo sutarties pakeitimų paskelbimą atsakingas (-i) asmuo (-enys) (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias pagal kainą tiekėjo pasiūlymas;
 • Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo įkainiai ir kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
 • PVM tarifas;
 • informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą;
 • informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
 • interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 • pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 • kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:05 val. Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis, 9:05 val.
Atnaujintas varžymasis Konkretūs pirkimai – Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą.
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Užsakovas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) tiekėjui. Gavęs sutartį, tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip užsakyti Kelių ženklinimo darbus  per CPO LT elektroninį katalogą

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: