Labaratorinių tyrimų paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos (vertės išpirkimas)Pirkimo sutarties sąlygos ( kiekio išpirkimas)
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti :COVID-19 RT-PGR laboratorinio tyrimo paslaugas:
• individualus ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės
• individualus ėminys – tepinėlis iš nosies landos
• individualus ėminys – seilės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami į atskiras virusologines terpes
• kaupinių tyrimas, ėminys: tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami į atskirą mėgintuvėlį be terpės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai imami ir grupuojami tame pačiame mėgintuvėlyje be terpės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės, kai ėminiai grupuojami ėminių paėmimo vietoje
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami į atskiras virusologines terpes
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami į atskirą mėgintuvėlį be terpės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai imami ir grupuojami tame pačiame mėgintuvėlyje be terpės
• kaupinių tyrimas, ėminys – tepinėlis iš nosies landos, kai ėminiai grupuojami ėminių paėmimo vietoje
• SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymo RT-PGR metoduViešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų
 • Formuojant užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
  1) Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
  2) Nuoroda į DPS dalį/kategoriją;
  3) Pirkimo objekto techninė specifikacija;
  4) Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
  6) Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 1 iki 36 mėn.];
  7) Kiekiai (apimtys);
  8) Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis:
  8.1) ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytų pirkimo objekto vienetų (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  8.2) ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  9) Užsakymo tyrimui atlikti ESPBI IS suformavimas:
  9.1) suformuoja Paslaugos gavėjas (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  9.2) [suformuoja Užsakovas] arba [suformuoja Tiekėjas, jeigu Užsakovas nėra prisijungęs prie ESPBI IS] (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  10) Užsakovas nurodo ėminių paėmimo tvarką:
  10.1) ėminius paima Paslaugos gavėjas (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  10.2) [ėminius paima Užsakovas] arba [ėminius paima Tiekėjas, atvykęs Užsakovo nurodytu adresu [Užsakovo adresas] arba [ėminys paimamas tiriamam asmeniui atvykus į Tiekėjo nurodytą vietą, esančią [Vilniaus] arba [Panevėžio] arba [Utenos] arba [Kauno] arba [Marijampolės] arba [Alytaus] arba [Klaipėdos] arba [Telšių] arba [Tauragės] arba [Šiaulių] apskrityje] (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  11) Užsakovas nurodo informaciją dėl ėminių paėmimo priemonių (pildoma tik tuo atveju, kai Užsakovas pats ima ėminius) [Užsakovui nereikalingos priemonės ėminių paėmimui] arba [Užsakovui reikalinga, kad Tiekėjas pateiktų ėminių paėmimo priemones, kurias Tiekėjas pristato Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo priemonių užsakymo pateikimo] (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  12) Ėminių perdavimas / transportavimas:
  12.1) [ėminius pristato Paslaugos gavėjas į Tiekėjo laboratoriją ar Tiekėjo ėminių surinkimo punktą, kuris yra [Vilniaus] arba [Panevėžio] arba [Utenos] arba [Kauno] arba [Marijampolės] arba [Alytaus] arba [Klaipėdos] arba [Telšių] arba [Tauragės] arba [Šiaulių] apskrityje, o Tiekėjas, neturėdamas galimybės tirti ėminius tos apskrities laboratorijoje, gali juos, savo lėšomis ir transportu, transportuoti į savo laboratoriją, esančią [Rytų] arba [Vidurio-Pietų] arba [Vakarų] arba [Šiaurės] Lietuvos regione ] arba [ėminius pristato Paslaugos gavėjas į Tiekėjo laboratoriją ar Tiekėjo ėminių surinkimo punktą, kuris yra [Rytų] arba [Vidurio-Pietų] arba [Vakarų] arba [Šiaurės] Lietuvos regione] (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  12.2) [pristato Užsakovas į Tiekėjo laboratoriją, kuri yra [Vilniaus] arba [Panevėžio] arba [Utenos] arba [Kauno] arba [Marijampolės] arba [Alytaus] arba [Klaipėdos] arba [Telšių] arba [Tauragės] arba [Šiaulių] apskrityje arba [Tiekėjas ėminius savo transportu paima iš Užsakovo adresu: [įrašo Užsakovas]] (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  13)Paslaugų teikimo periodiškumas:
  13.1) [x ] per mėnesį (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai);
  13.2) [100-1000] tyrimų per parą; (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
  13.3) [tik darbo dienomis] arba [visomis savaitės dienomis] arba [visą parą visomis savaitės dienomis] (taikoma abiejų tipų sutartims);
  14) Kiekvienos įsidėtos į krepšelį paslaugos maksimali užsakomai paslaugai skirta lėšų suma Eur be PVM;
  15) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  16) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  17) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties / jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  18) PVM tarifas [0% arba 5% arba 21%];
  19) Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
  19.1) ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur su PVM;
  19.2) jei reikalaujama – nurodomas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nuo 5 % iki 10% Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės, įskaitant PVM;
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui. Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Užsakovas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: