Maitinimo paslaugos

 • CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas
Bendra informacija Pirkimo sutarties forma – Maitinimo paslaugos
Pirkimo sutarties forma – Maisto daviniai

Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti maitinimo paslaugas ir maisto davinius.

Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge galima iki 2025-09-17  9:00 val.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

 • Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 • Pirkimo objekto techninė specifikacija;
 • Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 • Paslaugų teikimo (1 kategorija) ar prekių tiekimo (2 kategorija) trukmė mėnesiais [nuo 1 iki 24 mėn.];
 • Planuojama paslaugų teikimo ar prekių pristatymo pradžia nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo;
 • preliminarūs kiekiai (apimtys) (naudojama pasiūlymų palyginimui, eilės ir laimėtojo nustatymui. Į sutartį bus įrašyti tiekėjo pasiūlyti fiksuoti įkainiai. Paslaugos/prekės nurodytos Pirkimo sutarties priede Nr. 1 bus perkamos pagal poreikį);
 • Maisto davinių pristatymo dažnumas (kartais per mėnesį);
 • Įsipareigojimas nupirkti paslaugų ar prekių už ne mažiau kaip [nuo 30 iki 100] procentų konkretaus pirkimo maksimalios kainos Eur be PVM;
 • Paslaugų teikimo ar prekių pristatymo vieta;
 • Pradinės Pirkimo sutarties vertė;
 • Konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai;
 • Atsiskaitymo terminas [nuo 1 iki 30 ] kalendorinių dienų.
 • Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 • Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą, lyginamos Tiekėjų pasiūlytų paslaugų/prekių įkainių, padaugintų iš Užsakovo nurodyto preliminaraus paslaugų/prekių kiekio sumos:
 • Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą – apvalinimo taisyklės, informacija dėl PVM dydžio, PVM lengvatų taikymo ir kt.);
 • Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė ir jos dydis (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
 • Informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
 • Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 • Pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 • Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme. Komisija gali papildyti konkrečią DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Konkretūs pirkimai Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: