Medicininių prietaisų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties projektas

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti:

 • Biologinius aortos šaknies protezus
 • Dirbtinius biologinius konduitus, skirtus protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvus
 • Tracheo-ezofaginius kalbamuosius protezus ir jų priedus
 • Tracheo-ezofaginius kalbamųjų protezų filtrus ir plokšteles
 • Tracheoatominius silikoninius vamzdelius
 • Hidraulines šlapimo nelaikymo sistemas
 • Dirbtinius šlaplės sinfekterius
 • Dirbtinius širdies vožtuvus
 • Dirbtines kraujotakos palaikymo sistemas
 • Endoskopinės sistemas
 • Metalinės kabutės
 • Trachėjos ir stemplės stentus
 • Trachėjos ir bronchų stentus
 • Metaliniai tulžies takų  stentus
 • Metaliniai stemplės stentus
 • Mikrokateterius
 • Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistemas, taikomas depresijai gydyti
 • Neurostimuliatorius kuriais gydoma Parkinsono liga ir distonijos
 • Nugaros smegenų stimuliacijos sistemas
 • Inkstų arterijos denervacijos kateterius
 • Kateterizavimo būdu implantuojamus biologinius aortos vožtuvus
 • Kateterizavimo būdu implantuojamus biologinius plaučių arterijos vožtuvus

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuojant užsakymą CPO LT kataloge Užsakovo nurodoma informacija:
• Pekės techninė specifikacija
• Prekės maksimalūs kiekiai
• Viso perkamo prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas be PVM
• Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) nuo 8 iki 15 d. d.
• Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 2 iki 10 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM; [nuo 4 iki 12 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM; [nuo 8 iki 14 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM
• Pirkimo sutarties galiojimo terminas nuo 1 iki 12 mėn.
• Preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data
• Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip nuo 70 iki 100 procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytos prekės vienetų
• Prekės pristatymo adresas (-ai)
• PVM tarifas [0% arba 5% arba 21%]
• Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas / Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydžio įmoka), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų
• Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)
• Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)
• Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)
• Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka:] (nurodomas mokamo avanso procentas nuo 5 iki 30 proc. nuo Pirkimo sutarties vertės)
• Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Konkretūs pasiūlymai Pasiūlymai vertinami taikant kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį kiekvienos prekės nurodytam maksimaliam kiekiui atskirai.
Vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai
Lyginamasis svoris/balai
Kriterijaus vertinimas
Gamintojas prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius *
*Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, licencijos,
aprašai, Gamintojo deklaracija ir kt.).
5 balai
R1=5 (jei gamintojas prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius);
R1=0 (jei gamintojas prekių gamyboje nenaudoja atsinaujinančių energijos šaltinių).
Gamintojas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001
ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.*
*Pateikiama EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų
įstaigų.
5 balai
R2=5 (jei gamintojas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą);
R2=0 (jei gamintojas nėra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą).
Kaina
90 balų
ilga formule
Ekonominis naudingumas (S)
100 balų
 trumpa formule
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju;
Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui.Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą. Gavęs sutartį, Tiekėjas sutartį pasirašo per Pirkėjo nustatytą terminą (ne ilgesnį nei 5 d.d.) ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: