Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Medicininių testų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti:
Medicininius testus
SARS-CoV-2 greituosius antigenų nustatymo testus
SARS-CoV-2 greituosius antikūnų nustatymo testus
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų  formavimas Formuojant užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Prekės techninė specifikacija;
3) Prekės maksimalus kiekiai;
4) Viso perkamo prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas be PVM;
5) Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) (nuo 8 iki 15 d.d.);
6) Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip nuo 2 iki 10 darbo dienų kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM; nuo 4 iki 12 darbo dienų kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM; nuo 8 iki 20 darbo dienų kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM
7) Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis (nuo 1 iki 12 mėn.);
8) Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip nuo 70 iki 100 procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytos prekės vienetų;
9) Prekės pristatymo adresas (-ai);
10) Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
11) Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
12) Užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13) Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai;
14) Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
15) Prekėms taikomas PVM tarifas [0] arba [5] arba [21] proc..
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.. Užsakymai audituojami CPO LT pirkimo vadovo iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija