Negyvenamųjų pastatų rangos pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima: 

  • įsigyti negyvenamųjų pastatų rangos darbus
    • vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2025-12-22

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
Formuojant užsakymą CPO LT kataloge Užsakovo nurodoma informacija: 

Užsakovas, siekdamas sudaryti pagrindinę sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) nuoroda į DPS kategorija;
3) pirkimo objekto techninė specifikacija;
4) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
5) Statybos objekto techninio darbo projekto, paprastojo remonto projekto ar paprastojo remonto aprašo pavadinimas;
6) Darbų atlikimo terminas;
7) Minimalus Darbų atlikimo terminas (jei taikoma);
8) Užsakovo numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas / (banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas)
9) Užsakovo nurodytas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis (5 % (penki procentai) / 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (dešimt procentų);
10) Užsakovo pateiktas techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprašas;
11) Užsakovo pateiktas statybą leidžiantis dokumentas, jei jis privalomas;
12) Statybos objekto duomenys: pastato paskirtis; adresas; kadastro bylos Nr.; ar reikalinga parengti kadastrinę bylą; ar Užsakovas suteiks tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, kitoms komunalinėms paslaugoms; ar Tiekėjas turi įrengti informacinį stendą;
13) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ar pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka);
14) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
15) konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesčiais;
16) ar bus taikomas avansinis mokėjimas (Užsakovas patvirtina, kad prieš skelbiant pirkimą CPO LT Elektroniniame kataloge, jis įsitikino, kad avansui sumokėti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kitų lėšų);
17) Užsakovo nurodytas asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
18) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
19) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
20) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
21) PVM tarifas;
22) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
23) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
24) pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
25) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį
Sutarties sudarymas
Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: