Negyvenamųjų pastatų rangos pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima įsigyti negyvenamųjų pastatų rangos darbus.Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge galima iki 2025-12-22

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuojant užsakymą CPO LT kataloge Užsakovo nurodoma informacija:

Užsakovas, siekdamas sudaryti pagrindinę sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) nuoroda į DPS kategorija;
3) pirkimo objekto techninė specifikacija;
4) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
5) Statybos objekto techninio darbo projekto, paprastojo remonto projekto ar paprastojo remonto aprašo pavadinimas;
6) Darbų atlikimo terminas;
7) Minimalus Darbų atlikimo terminas (jei taikoma);
8) Užsakovo numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas / (banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas)
9) Užsakovo nurodytas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis (5 % (penki procentai) / 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (dešimt procentų);
10) Užsakovo pateiktas techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprašas;
11) Užsakovo pateiktas statybą leidžiantis dokumentas, jei jis privalomas;
12) Statybos objekto duomenys: pastato paskirtis; adresas; kadastro bylos Nr.; ar reikalinga parengti kadastrinę bylą; ar Užsakovas suteiks tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, kitoms komunalinėms paslaugoms; ar Tiekėjas turi įrengti informacinį stendą;
13) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ar pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka);
14) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
15) konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesčiais;
16) ar bus taikomas avansinis mokėjimas (Užsakovas patvirtina, kad prieš skelbiant pirkimą CPO LT Elektroniniame kataloge, jis įsitikino, kad avansui sumokėti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kitų lėšų);
17) Užsakovo nurodytas asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
18) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
19) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
20) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
21) PVM tarifas;
22) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
23) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
24) pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
25) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Konkretaus pirkimo ir jo rezultatų paskelbimas Pateiktų užsakymų pagrindu konkretūs pirkimai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.

Konkretaus pirkimo rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.

Konkretaus pirkimo pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka Pasiūlymo vertinimo kriterijus nustato Užsakovas Užsakymo kūrimo metu:

kaina arba kainos ir kokybės santykis

Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: