Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, tikslinimo ir žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma
Pagal šias sutarties sąlygas galima šias paslaugas:

 • nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas, tikslinimas, servituto plano rengimas ir žemės sklypo dalių nustatymo plano rengimas;
 • žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo paslauga;
 • žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo ir suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo ir kadastro duomenų bylų parengimo paslauga.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
 1. Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 2. Nuoroda į DPS kategoriją;
 3. Pirkimo objekto techninė specifikacija t. y. informacija apie objektą (-us), kuriam (-iems) užsakomos Paslaugos (informacija pateikiama lentelėje Nr. 1);
 4. Pasiūlymo pateikimo terminas [nuo 8 iki 30 darbo dienų]
 5. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis mėnesiais (7, 12, 18, 24 mėn.);
 6. Kiekiai (apimtys);
 7. Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų Pirkimo sutartyje nurodytų Paslaugų vienetų;
 8. Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
 9. Konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai;
 10. Sutarties įsigaliojimo datą – nuo šalių pasirašymo datos;
 11. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 12. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 13. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 14. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias pagal kainą tiekėjo pasiūlymas;
 15. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
 16. PVM tarifas;
 17. Informacija apie sutarties užtikrinimą – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, arba Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydžio įmoką į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą (gali būti reikalaujamas, kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10 000 Eur.);
 18. informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
 19. interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 20. pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 21. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
 22. Užsakovo patvirtinimas dėl nurodytų duomenų teisingumo
Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis 15:05 val. Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:05 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų visam išsirinktų prekių krepšeliui.
Žalias pirkimas Pirkimo objektui nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijai, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Reikalavimai numatyti sutarties sąlygose.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: