Rentgeno diagnostinė įranga

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma – fiksuoto įkainio

Pirkimo sutarties forma – fiksuotos kainos

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti :

  • Universalią stacionarią rentgeno diagnostinę sistemą;
  • C-lanko sistemą;
  • Aukštesnės klasės C-lanko sistemą;
  • C-lanko sistemas su kraujagyslių programine įranga.

Užsakymus galima formuoti iki 2033-12-30.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
Formuojant užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2. Nuoroda į DPS kategoriją ir pirkimo dalį (kai taikoma)
3. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
4. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d. d.];
5. Prekių tiekimo laikotarpis I ir II kategorijai [2 iki 6 mėnesių], III kategorijai [nuo 1 iki 36 mėnesių];
6. Maksimalūs prekių kiekiai (apimtys) III kategorija /prekių kiekiai (apimtys) I ir II kategorija;
7. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis I ir II kategorijai [nuo 3 iki 8 mėnesių], III kategorijai [nuo 2 iki 38 mėnesių];
8. Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – taikoma tik III kategorijai – ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pirkimo sutarties priede nurodytų Prekių vienetų;
9. Prekių pristatymo teikimo vieta (-os);
10. Maksimalus biudžetas Eur su mokesčiais kiekvienai prekei atskirai;
11. Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir Tiekėjui pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas)] arba [Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data];
12. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo [vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas];
13. Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
14. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka [kaina] arba [kainos ir kokybės santykis] (Užsakovas pasirenka):
14.1 I ir II kategorijose renkamasi vertinimo kriterijus kaina arba kainos ir kokybės santykis. Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
14.2. III kategorijoje vertinimo kriterijus – kaina.
15. PVM tarifas [21%] arba [5%];
16.         Pirkimo objekto finansavimo šaltinis [Užsakovo biudžeto lėšos] arba [ES arba trečiųjų šalių lėšos];
17.         Ar bus vykdomi avansiniai ;
18. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą.
19. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį.
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Užsakovas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: