Statinio projekto ekspertizės paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima įsigyti statinio projekto ekspertizės paslaugas.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų  formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

 1. Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 2. nuoroda į DPS kategoriją;
 3. duomenys apie objektą (Statinio pavadinimas, adresas);
 4. ar perkama kultūros paveldo statinio projekto (dalies) ekspertizė?
 5. pirkimo objekto techninė specifikacija: statinio unikalus numeris; adresas; projekto pavadinimas; bendrųjų statinio rodiklių lentelė (pridedamas dokumentas); statinio projekto sudėties žiniaraštis (pridedamas dokumentas); projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės, atliktos užsakovo atskiru užsakymu, teigiamos išvados (kai perkamos kultūros paveldo statinio bendrosios projekto ekspertizės paslaugos);
 6. pasiūlymo pateikimo terminas [nuo 8 iki 15 darbo dienų];
 7. bendrosios projekto ekspertizės / darbo projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės akto pateikimo terminas [nuo 12 iki 30 darbo dienų / nuo 5 iki 15 darbo dienų];
 8. kiekiai (apimtys);
 9. konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
 10. ar pirkimas finansuojamas ES arba trečiųjų šalių lėšomis?
 11. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 12. Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už klausimų, priklausančių ekspertizės rangovui (tiekėjui) sprendimą ekspertizės vykdymo (paslaugų teikimo) metu (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
 13. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 14. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias pagal kainą tiekėjo pasiūlymas. Pasiūlymų vertinimo tvarka nustatyta pirkimo dokumentų C dalies. „Konkretus pirkimas dinaminėje pirkimų sistemoje“ V skyriuje;
 15. informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
 16. PVM tarifas (21%);
 17. informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas arba atlikta Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydžio įmoka į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą (gali būti reikalaujamas, kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 10 000 Eur);
 18. informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
 19. interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 20. pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 21. kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Žalias pirkimas Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 p., t. y., perkama intelektinio pobūdžio (ekspertizės) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, ir kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, pirkimas laikomas žaliu.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu Tiekėju. Užsakovas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: