Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma

Pirkimas skirtas perkančiosios organizacijos norinčioms įsigyti statinio statybos techninės priežiūros paslaugas (išskyrus: kultūros paveldo, branduolinės energetikos, melioracijos, naftos tinklų statinių techninės priežiūros paslaugas). Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima įsigyti statinio statybos techninės priežiūros paslaugas.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti pirkimo dokumentų C dalies 1 priede „Kvietimas pateikti pasiūlymus“ nurodyta informaciją.
Atnaujintas varžymasis Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykio kriterijus (pasiūlymų vertinimo kriterijai pateikti pirkimo dokumentuose).
Žalias pirkimas Pirkimas laikomas žaliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.3. ir 4.4. punktais, pirkimo dokumentų D dalyje nustačius aplinkos apsaugos priemones, kurias tiekėjai turės atitikti.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti sutartį su laimėjusiu Tiekėju. Užsakovas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Tiekėjas užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu pats tiekėjas ir jo subtiekėjai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) nekels grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: