Statinių techninės priežiūros paslaugos (2023)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima įsigyti statinių techninės priežiūros paslaugas. Pirkimas suskaidytas į 5 kategorijas:

   • I. Ypatingų statinių, išskyrus daugiabučių namų ir hidrotechnikos statinių techninė priežiūra;
   • II. hidrotechnikos statinių techninė priežiūra;
   • III. daugiabučių gyvenamųjų namų, priskirtų ypatingojo statinio kategorijai techninė priežiūra;
   • IV. gyvenamųjų namų priskirtų neypatingojo statinio kategorijai techninė priežiūra;
   • V. Neypatingų statinių, išskyrus gyvenamųjų namų techninė priežiūra.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti pirkimo dokumentų C dalies 1 priede nurodyta informaciją:
Pirkimo dokumentų C dalies 1 priedas “Kvietimas pateikti pasiūlymus”.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų visam išsirinktam paslaugų krepšeliui.
Žalias pirkimas Pirkimo objektui nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijai, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Reikalavimai numatyti sutarties sąlygose.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu Tiekėju. Užsakovas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.
Tiekėjas užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu pats tiekėjas ir jo subtiekėjai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) nekels grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: