Statinių techninės priežiūros užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos 

    • Pagal šias sutarties sąlygas galima:
    • • Įsigyti statinių techninės priežiūros paslaugas.
    • • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2023-09-09.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
numatomų įsigyti paslaugų pavadinimai ir Pirkimo objekto techninė specifikacija;
pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
Paslaugų teikimo laikotarpis [nuo 1 iki 24 mėn];
preliminarūs kiekiai (apimtys);
Paslaugų teikimo vieta (-os);
apmokėjimo už Paslaugas terminas;
konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai;
preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą ir už Pirkimo sutarties pakeitimų paskelbimą atsakingas (-i) asmuo (-enys) (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias pagal kainą tiekėjo pasiūlymas.
Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo įkainiai ir kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
PVM tarifas;
informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą;
informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: