Transporto nuoma su vairavimo paslauga

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos
Pagal šios sutarties sąlygas galima išsinuomoti keleivines transporto priemones su vairavimo paslauga.
Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2027 m. liepos mėn. 28 d. Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

 1. užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 2. pirkimo objekto techninė specifikacija;
 3. pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS – nuo 8 iki 15 d. d.);
 4. paslaugų teikimo laikotarpis [nuo 1 iki 36 mėn.];
 5. preliminarūs kiekiai (apimtys);
 6. pirkimo sutarties pobūdis (ar teikiamas vienkartinis užsakymas, ar bus teikiami atskiri užsakymai Pirkimo sutarties galiojimo metu);
 7. per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – Paslaugų už ne mažiau kaip [nuo 30 iki 100] procentų Pradinės sutarties vertės.
 8. transporto priemonių pristatymo vieta (miestas (-i)) (netaikoma mokyklinių autobusų nuomos su vairavimo paslauga pirkimo atveju);
 9. ar nuomojama transporto priemone bus vykstama į užsienį (jei žinoma). Jei ši informacija nežinoma užsakymo elektroniniame kataloge pildymo metu, ji turės būti nurodoma teikiant užsakymą (netaikoma mokyklinių autobusų nuomos su vairavimo paslauga pirkimo atveju);
 10. ar nuomojama transporto priemone visada grįžtama į išvykimo vietą (netaikoma mokyklinių autobusų nuomos su vairavimo paslauga pirkimo atveju);
 11. ar transporto priemonės vairuotojui taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą (netaikoma mokyklinių autobusų nuomos su vairavimo paslauga pirkimo atveju);
 12. miestas (valstybė), į kurį vykstama, išvykimo ir atvykimo datos (jei žinoma). Jei ši informacija nežinoma užsakymo elektroniniame kataloge pildymo metu, ji turės būti nurodoma teikiant užsakymą (netaikoma mokyklinių autobusų nuomos su vairavimo paslauga pirkimo atveju);
 13. pirkimo sutarties šalis, kuri apmoka transporto priemonės vairuotojo apgyvendinimo (nakvynė ir pusryčiai) išlaidas, jei tokių bus (netaikoma mokyklinių autobusų nuomos su vairavimo paslauga pirkimo atveju);
 14. Ar bus nuomojama daugiau nei 1 transporto priemonė tuo pačiu metu, jei taip – maksimalus tuo pačiu metu nuomojamų transporto priemonių skaičius;
 15. mokyklinių autobusų nuomos su vairavimo paslauga pirkimo atveju nurodyti: užtikrinti, kad Autobusas (-ai) bus naudojamas (-i) [konkrečios savivaldybės, seniūnijos pavadinimas] savivaldybės kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo [įrašyti konkrečią mokyklą] (taikoma tik mokyklinių autobusų nuomos su vairavimo paslauga atveju)];
 16. konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
 17. konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
 18. preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
 19. užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 20. užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 21. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Konkretų vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas:
  1. pasiūlymų ekonominį naudingumą vertinant tik pagal kainą, laimėjusiu bus pripažintas mažiausios kainos pasiūlymas.
  2. pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykį (Kaina (C) ir Kokybė (T) – transporto priemonių kokybė)
 22. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą – apvalinimo taisyklės, informacija dėl PVM dydžio, PVM lengvatų taikymo ir kt.)
 23. PVM tarifas 21 %
 24. informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 5000 (penki tūkstančiai) eurų
 25. informacija, ar priimami alternatyvūs pasiūlymai;
 26. interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 27. pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 28. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami  dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Konkretūs pirkimai Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį (pasirenka Perkančioji organizacija pagal poreikį).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: