Transporto priemonių draudimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo ir Kasko draudimo paslaugas
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-08-29
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas Formuojant užsakymą nurodoma:
1) užsakovo pavadinimas ir juridinio asmens kodas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS ir ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų);
3) Užsakovas nurodo, ar administruojant pirkimo sutartį bus naudojamasi draudimo brokerių įmonės (su kuria užsakovas yra sudaręs paslaugų sutartį) paslaugomis pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nurodytas draudimo brokerių įmonės funkcijas (pažymint „Taip“ arba „Ne“)“. Užsakovui pažymėjus „Taip“, įrašomas draudimo brokerių įmonės pavadinimas;
4) nurodomas kiekvienos transporto priemonės draudimo galiojimo laikotarpis (nuo <…> iki <…>). Bent vienos konkretaus Užsakovo nurodytos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 12 mėn. Visų Užsakovo nurodytų transporto priemonių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpio pabaigos data turi būti vienoda;
5) nurodomi šie duomenys apie kiekvieną draudžiamą transporto priemonę:
5.1) transporto priemonės kategorija (Transporto priemonių kiekis pagal atskiras Užsakovo pasirinktas transporto priemonių kategorijas apskaičiuojamas automatiškai);
5.2) markė;
5.3) modelis;
5.4) valstybinis Nr.,
5.5) kėbulo Nr.,
5.6) metai;
5.7) paskirtis
5.8) komentarai (jei taikoma);
6) informacija apie draudžiamuosius įvykius paskutinių 3 metų laikotarpiu: nurodomos kiekvienų atskirų metų išmokos ir rezervai, atėmus regresus, draustų transporto priemonių skaičius, draudžiamųjų įvykių skaičius (informacija nurodoma tuo atveju, jeigu ją pateikia Užsakovas);
7) konkretaus pirkimo maksimali kaina (Pradinės pirkimo sutarties vertė) eurais su mokesčiais;
8) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
9) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
10) Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas •Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: